tisdag, augusti 21, 2018

En omvändelse under galgen

Oj, då. Det börjar redan bli lite sent. Jag har nyss kommit hem från ett möte med Frimodig kyrka, lokalt. Vi har bland annat gått igenom lite om den Församlingsinstruktion (FIN) som ska skrivas. Stiftet går nu ut med instruktioner om hur denna ska göras, detaljerade instruktioner. I sammanhanget tror jag det är bra eftersom FIN tidigare varit ett ganska uddlöst vapen.

Men det som talat starkast till mig idag, förutom Guds Ord, är nog en artikel i SvD. Den handlar om Socialdemokraternas skolpolitik och är skriven av Anna Ekström (S) och Karl-Petter Thorwaldsson (LO). Tala om ko-vändning! Du som läser min blogg har lagt märke till att jag redogjort för vissa synpunkter i boken Kunskapssynen och pedagogiken i vilken det står klart att svensk skolpolitik, i samarbetet med postmodernistiskt tänkande, djupast motverkar lärare och elever. Det har som det i artikeln pågått en debatt under våren om skolan. Och nu citerar jag:

I det sammanhanget har Socialdemokraterna anledning att vara självkritiska över delar av den förda skolpolitiken bakåt i tiden. Vi har inte tillräckligt betonat betydelsen av ämneskunskaper i skolan, lärares viktiga roll som instruerande ledare i klassrummet samt elevers plikt att anstränga sig i skolarbetet.
Självklart spelar faktakunskaper roll. Självklart ska lärare vara ledare och inte reduceras till passiva handledare som ska "guida" eleverna i undervisningen. Självklart ska det råda studiero på lektionerna och lärare ska respekteras för de professionella kunskapsförmedlare de är.

Tänk att de upprepar ordet "självklart" när det verkligen inte alls har varit självklart. Det har inte varit självklart på låt säga 50 år! Men nu har man tydligen överbevisats om den felaktiga linje man drivit i decennier. Den linje som karaktäriserats som "flumskolan". Och tänk att de är positiva till att lärarna är professionella kunskapsförmedlare.  Förhoppningsvis tar biskop Martin Lind till sig detta, och alla övriga "professionella" biskopar och präster så man slutar kritisera Alpha för att vara "förmedlingsteologi". Det är klart att vi ska förmedla evangelium. Hoppas de hörde detta i Värnamo pastorat också även om jag tvivlar att några förändringar sker inom överskådlig tid. Jag läser med stigande förvåning vidare:

Socialdemokraterna har under mandatperioden prioriterat skolan och lagt om skolpolitiken. Vi vet att en skola som lämnar eleverna åt sig själva i sökandet efter kunskap och ser mellan fingrarna på stök, skolk och sena ankomster sviker alla elever - men allra mest de elever som kommer från hem utan starka studietraditioner. Att lärare ser till att det är ordning och reda och har ett tydligt ledarskap i klassrummet är på sätt och vis en viktig jämlikhetsfråga.

Jag blir så förvånad att jag först anar en frestelse till skadeglädje men den övergår snart till sorg och sedan till tacksamhet. (S) tillsammans med (V) hade fel hela tiden och postmodern filosofi har visat i handling att den inte leder till önskat resultat. Det var fel kunskapssyn och det var fel pedagogik. De två hänger samman. Sedan sorg därför att så många, inte minst de som går i skolan nu men även vi som gått tidigare, har fått betala ett oerhört högt pris. Många har helt enkelt drabbats av ett förakt för kunskap. Det har gått så långt att de menar att det inte finns någon objektiv kunskap, allt är subjektivt. Men det är ju fel! Det finns visst sanningar och som kristna menar vi oss ha sökt och funnit Sanningen. Tänk nu om också Svenska kyrkan kunde återerövra detta. Om (S) kan omvända sig borde väl SvK kunna göra det också, eller inte ...

Hur som helst en mycket spännande artikel som jag bara redogjort för till hälften. Den andra halvan handlar om det misslyckande det innebär att eleverna har blivit kunder på en marknad. Ja, det finns alltid två diken, men nu var det uppseendeväckande att (S) försöker kravla sig upp ur det ena. Plötsligt känner jag tacksamhet till Gud. Vi får se om det går att vända på utvecklingen. En omvändelse under galgen är också en omvändelse.

Inga kommentarer: