söndag, oktober 01, 2017

Den helige Mikaels dag

Änglarna skapades innan vi skapades. De skapades för att bistå oss och de är vanliga i Bibeln. Det var ängeln Gabriel som kom till Maria och när Jesus föddes fylldes himlen av änglarnas lovsång. I vår GT-text får Jakob se änglarna gå upp och ner för en himlastege.

1. I drömmen såg Jakob en trappa
a) Kanske hade Jakob tidigare sett eller hört om en sådan där zikkurat. Det är en väldig trappa som leder upp på bergets topp där något slag av tempel kunde varit placerat. Människor har alltid vetat att det finns en synlig värld och en osynlig och att det finns något slag av en förbindelse mellan de två.
b) Än idag tänker många människor att man på något sätt måste ta oss upp för den där trappan. Eller som i dagens evangelium där Natanael såväl bildligt som bokstavligt tänker att han komma i förbindelse med Jesus genom att klättra upp i ett fikonträd. Men evangeliet lär oss att det är tvärtom så att Gud kommer till oss. Tre gånger heter det i evangeliet att "Jesus såg Natanael", "såg jag dig under fikonträdet" och "du tror för att jag såg dig". Jesus ser dig och din situation. Han ser in i ditt och mitt hjärta? Och vad ser han?
c) Jakob hade varit på flykt undan Laban och önskade inget hellre än att flykten skulle ta slut. Hans hjärta var fyllt med oro och ängslan. Esau jagade honom och ville döda honom för att på så sätt få tillbaka sin förstfödslorätt. På natten drömmer Jakob att han får se trappa med änglar och Herren själv talar till honom.

2. HERREN är på denna plats och jag visste det inte
a) De flesta människor har inte en aning om hur det ska komma i kontakt med HERREN, men Guds änglar vet det. Och de verkar i och genom HERRENS ORD. När en människa hör om Gud kan en längtan väckas hos dem. De gamle kallade den stunden för en nådastund. Den öppnar våra ögon för Guds närvaro och ger oss kraft att be.Natanael hade fått en sådan nådastund och nu ville han klättra upp i fikonträdet för att få en skymt av Jesus. Vad förväntade sig Natanael att få se?
b) Det är inte troligt att människor i allmänhet eller sökande, längtande människor i synnerhet egentligen vet vad eller vem de söker och längtar efter. När Johannes döparen förkunnade att Gud var nära lyssnade människorna med förundran. Och så en dag säger han: "Mitt ibland er står en som ni ni inte känner".  Så nära är Gud och jag visste det inte.
c) Plötsligt får vi höra att Han är mitt ibland oss och något händer med Jakob, något händer med Natanael och var och en som kan höra. Jakob säger: "HERREN är på denna plats" och Natanael bekänner: "Du är Guds Son". Då fylldes himlen av änglarnas lovsång. Evangelisten Johannes förklarar i Joh 3:13-17 vad som har skett.

3. Ni ska få se Guds änglar stiga upp och ner över Människosonen
a) Jesus säger till Natanael: "Större ting ska du få se" och till dem alla att de skulle få se Guds änglar stiga upp och ner över Människosonen. Det är tämligen säkert att Johannes använde sig av Jakobs dröm och att han har ersatt stegen med Herren Jesus. Profeterna hade också talat om Människosonen som skulle komma på himlens moln och stiga ned till oss människor och förse oss med bröd från himlen. Johannes talar om detta och även om att Människosonen sedan ska stiga upp till sin härlighet.
b) Vi kan än idag använda bilden av Jesus som stegen. Han stiger ner i våra hjärtan för att ge oss del av sin seger. Han kommer med syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Han befria oss och gör oss till sina fångar i det att han vänder åter till sin Fader.
c) Som kristna vet vi att Gud ser till oss och ständigt vill komma till oss med sitt goda och idag påminns vi om att änglarna medverkar. Änglarna är hans budbärare, hans tjänare. De sjunger, skyddar och kämpar för oss. Änglarnas glädje är vår glädje. 

Inga kommentarer: