söndag, april 02, 2017

5 veckan i Fastan

Joh 3:11-21

Inledning: Idag vänder sig Jesus till en blivande lärjunge, Nikodemus som vill veta mer om Guds rike. De samtalar om den nya födelsen och i vår text om förutsättningen; försoningen. När två parter ligger i krig med varandra krävs försoning för att det ska bli fred.

1. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen
a) Det är ingen tillfällighet att Jesus talar om ormen. i 1 Mos 3:15 förbannar Gud ormen som har lurat Eva att äta av frukten. Att Adam åt av frukten var däremot ingen tillfällighet. Han hade fått förbudet av Herren, men valde att äta ändå, även om han sedan skyllde ifrån sig på Eva. Men i grund var allt ormens fel. Gud säger till ormen: Förbannad vare du som gjorde detta. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd. Denna ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen.
b) i GT-texten får vi ett första tecken på vad som ska hända. Jungfrun säd ska trampa sönder ormens huvud, krossa dess makt och segra.
c) Liksom Mose hängde upp ormen ... I Ps 22 står att läsa om hur Jesus hängdes upp på korset, om hur han blir gjord till en förbannad, till en orm men att Gud själv ska räkna detta som ett försoningsoffer. Gud själv ska lägga detta som en juridisk rätt, en rätt som ger Honom rätt att sedan dela ut syndernas förlåtelse fritt och för intet. Priset är betalt! 

2. Människosonen måste upphöjas
a) Det lilla ordet ”måste” betyder ”måste för att” … försoning ska äga rum, Rom 6:23. Ormens makt att förgifta oss måste upphöra och ormgiftet måste ut ur våra kroppar. Gud måste krossa ormens huvud och låta var och en av oss genomgå en blodtransfusion. Det är också vad som sker när Jesus uppstår från de döda, svpsb 147:3 och hans blod blir till räddning.
b) Jesus förklarar för Nikodemus att han talar om det himmelska. Han försöker förklara hur vi kan födas på nytt och hur vi blir delaktiga av det himmelska. Försoningen är en förutsättning.
c) Som lärjungar kan vi följa Jesus, men som kristna är vi förmer än lärjungar. Vi är inlemmade i Jesus Kristus och ”i honom” är vi försonade med Gud. Gäller det alla?

3. var och en som tror på honom skall ha evig liv
a) Nikodemus blev en lärjunge. Han var en av dem som var med om att ta ner Jesu döda kropp från korset. Jesu samtal med Nikodemus visar att det var möjligt för honom att födas på nytt. Därför skriver Johannes: var och en … Tro, förtröstan, tillit och trofasthet hör samman. Det är förmågor som tillhör Gud, men som han gärna delar med sig av.
b) Det finns människor som ännu inte tror men många frågar sig om det finns räddning för evigheten och några frågar om det finns räddning redan här i tiden. Går det att få en nystart? Det var vad Nikodemus samtalade med Jesus om.
c) Många här i kyrkan kan berätta om hur de fått nytt liv genom tron på Herren Jesus. Hur de såg upp till honom, blev förvandlade och började leva det eviga livet redan här i tiden, Det betyder inte att vi är syndfria, men frimodiga. Hur lever vi då? Se ep. Syndabekännelsen och trosbekännelsen blir vår livsstil. Inte för att bli försonade med honom utan därför att vi (i Jesus Kristus) är försonade med honom.

Avslutning: Den här veckan riktar vår blick mot Försonaren. När två parter ligger i krig med varandra krävs försoning för att det ska bli fred. Jesus Kristus är den plats där Gud och människa kan mötas i frid. När vi idag går fram för att äta och dricka av Jesus Kristus själv

Inga kommentarer: