tisdag, april 11, 2017

Många vet inte vad förlåtelse är

Den här dagen har börjat bra. Solen lyser och jag har blivit anmäld till Domkapitlet för en rättfärdig saks skull. Men eftersom jag inte har fått papperen från Domkapitlet än väntar jag med mer spännande information vad gäller den saken. Kanske får jag papperen med posten i morgon om posten sköter sig annars förhoppningsvis på skärtorsdagen, reningens dag!

Att kunskapen om kristen tro är liten och ibland obefintlig kunde den som läste SvD i morse förstå. Sofia Lilly Jönsson skriver under rubriken:

Många vet inte vad förlåtelse är

Du kan läsa artikeln genom att klicka här. Hon skriver med anledning av terrordådet: "I kölvattnet av terrordådet blir det tydligt hur lite folk vet om kristna begrepp." Det är i och för sig inte något nytt men det bör ändå lyftas regelbundet. Om inte kyrkans ledning gör det får andra göra det med risk för att själva bli utsatta för diverse aktioner. Det fanns ett pris för vår Herre att betala för att kunna ge förlåtelsen och det finns en delaktighet i detta som också kristna får betala. Jag tänker inte på mig själv men till exempel på dem som sprängdes i luften i Egypten häromdagen just för att de är, eller var, kristna. Det yttersta priset betalade Herren själv vilket vi påminns om dagligen denna vecka.

"Varför försvann teologin från kultursidorna och den offentliga debatten?" frågar Sofia Lilly Jönsson. Efter SD:s Richard Jomshofs försök att förfalska Hans Ulfvebrand och DN:s Erik Helmerssons artikel i DN, som jag inte läst, tycker hon att det är "lite svindlande att se hur stora bildningsluckorna ändå är. Många tycks inte alls känna igen begrepp som 'förlåtelse' eller 'kärlek' i kristen mening. Man tolkar förlåtelsen som överslätande och kärlek som känslor ..."

"Vem vill vara med en mördare" frågar hon och svarar "Om ingen annan, Gud. Det är det kristna svaret. Men det är inget enkelt svar, det måste packas upp sin dogmatik och förklaras". Sedan förklarar hon att förlåtelsen hänger ihop med syndabekännelsen. Artikeln avslutas med orden "Predikan utan dogmatik blir floskler. Både som samhälle och individer behöver vi religionskompetens. Tron är en gåva, men läran är en karta som man kan lära sig läsa."

Det är naturligtvis så att vi lever i en efterkristen tid även om vissa fortfarande försvarar en statskyrka. Men i en sådan tid är det biskoparnas sak att se till att kunskapen om begrepp som förlåtelse och kärlek blir kända. Inte så att att inte varje kristen har den uppgiften, men biskoparna ska kunna garantera eller gå i god för att se sker. Nu hade eller har biskoparna en jätte chans att förklara för svenska folket vad förlåtelse och kärlek är. I väntan på detta får vi tacka Gud för Sofia Lilly Jönsson.

2 kommentarer:

Michael sa...

Efter dådet på Drottninggatan spreds en falsk bild på nätet, med en skärmbild från SVT, där två studioreportrar talar med en präst. På bilden hade ett citat lagts: "Man måste kunna förlåta så här hemska handlingar". Något som varken prästen eller någon annan sagt i TV-sändningen.
I sociala medier genererade bilden tusentals inlägg, hatiska mot prästen, Svenska kyrkan och SVT.

Jag ägnade timmar åt att gå i svaromål, lägga in egna inlägg och försöka få folk att förstå att citatet var falskt, att prästen inte hade sagt något sådant. Det skulle för övrigt varit idiotiskt att säga. Prästen talade om sammanhållning och att vi måste kunna se varandra i ögonen. Men det handlar inte om att förlåta.

Men så kommer Sofia Lilly Jönsson och säger att det gör det visst!

Så sällsynt verklighetsfrämmande, tondövt och nedlåtande!
Och det handlar inte bara om extremt dålig tajming. Fölåtelsen kan inte dikteras ovanifrån, den måste komma inifrån hos den som har möjlighet att förlåta. Eller – med moralisk rätt – låta bli. Den kan inte kommenderas fram som en hållning dikterad av en teologi som de flesta inte bryr sig ett dyft om.

Håkan Sunnliden sa...

Tack och rätt. Sofia Lillys artikel säger att det blev en debatt efter det falska citatet om förlåtelse och att det i den debatten framgick att folk inte förstår de bibliska begreppen förlåtelse och kärlek. Jag följer inte sociala medier men tycker att Sofia Lillys artikel satte fingret på en viktig sak.