onsdag, april 19, 2017

Barnmorskan, del 2

Det har nått oss att barnmorskan Ellinor Grimmark kommer att överklaga till EU-domstolen. Det gör hon rätt. 

För det första: Saken som sådan är principiellt viktig. Vilken ställning har samvetsfriheten? På vilket sätt ska makter och väldigheter behandla människor med samvete?

För det andra: Oavsett vad man tycker är det viktigt att människor med samvete behandlas väl. Det kan aldrig vara rätt för en majoritet att förtrycka en minoritet. Det går att lösa problemet med arbetsschemat - om man vill. Problemet är när myndigheter och institutioner av ideologiska skäl låter bli, som i fallet med Grimmark. Värnamo sjukhus borde ha löst det här ärendet och inte backat för den politiska ideologin.

För det tredje är den enskildes rätt att överklaga viktig. Ellinor Grimmark gör rätt som använder sig av den rätten och inge borde beklaga sig över det. Det man kan beklaga sig över är att det ska kosta henne en hel förmögenhet att få sin sak prövad.

Som kristna får vi ofta höra att vi ska lyda. Visserligen från mindre insiktsfulla men ändå. Många har fått för sig att en kristen lever under lagens lydnad fast det inte alls är på det sättet. Då citeras Rom 13 som jag jobbat mycket med under senare år. Där står:

13:1 Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. 2 Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva.

Lägg märke till att Paulus inte bara talar till kristna utan till varje människa. Varje människa ska underordna sig. Det grekiska verbet hypotassein visar att det inte bara handlar om att lyda utan just om att underordna sig. Varje människa ska veta sig vara underordnad den överhet hon har över sig, se också Titus 3:1 och 1 Petr 2:13f. Paulus huvudargument är att all överhet är av Gud. Gud är källan och det är Gud som står bakom överheten, 2 Sam12:8, Ordspr 8:15f, Jer 27:5, Jes 45:1, Dan 2:21, 37, 4:17. Det är med andra ord inte folket som fritt väljer och tillsätter. Den överhet som finns är tillsatt av Gud. Följden av den förståelsen är självklar. Paulus fortsätter:

3 De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den. 
4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5 Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets.

Paulus upprepar Paulus v 1: överheten är en Guds tjänare. Det var den också enligt svensk lag fram till år 1974 då den inleddes med orden ”All makt utgår från Gud …”. men så är det inte längre. Sedan 1974 heter det att all makt utgår från folket, rätt eller fel. I vår tid är det värt att stryka under det bakomliggande skälet att överheten är Guds tjänare till ditt bästa. Till detta goda hör också att Gud sätter gränser för ondskan, se 1 Tim 1:8f. Paulus menar inte att det är fel av oss att protestera när vi behöver det, att överklaga beslut eller ens vad vi kallar civil olydnad. Nej, det är kriminaliteten i sina grövsta former som ska bestraffas. Överheten bär inte svärdet utan orsak. Den straffar den som gör det onda.

Paulus skriver vidare att man måste underordna sig … för samvetets skull. Samvetet bör vara i harmoni med Gud och med överheten. En kristen ska leva med trons lydnad.

Det har hänt mig att jag mitt samvete har lett mig att överklaga. Jag tvekade först men såg sedan att Paulus vädjar till oss att följa vårt samvete. Det är vår kristna tro. Och nu är det faktiskt så att barnmorskan har rätt att överklaga. Och för sitt samvetes skull ska hon överklaga. Bara så kan hon bevara sin tro.

Nu är det svårt att tro att hon kommer att vinna målet. Det handlar om vad som är överordnat och underordnat. Kanske är arbetsplatsen överordnad samvetet. Samvetsskäl är inte tillräckligt, men det är just det som ska prövas.

Ellinor Grimmark gör helt rätt oavsett utgången av målet. Värnamo sjukhus däremot, myndigheter och institutioner som inte respekterar detta och inte vill försöka lösa praktiska problem, gör fel.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror hon har större chans att vinna i Europadomstolen (inte EU-domstolen, det är något annat) änni svensk nationell domstol.

Det går inte att jämföra abort med andra saker som att administrera preventivmedel. Att göra abort eller medverka till abort är en "dödssynd". Att använda preventivmedel är inte en dödssynd även om t ex Katolska kyrkan menar att man ska vara öppen för att det kan bli barn och därför endast använda "naturliga" metoder. Inte heller kan då t ex en pingstvän som arbetar på ett äldreboende mee hänvisning till sin tro vägra att köpa ut vin eller whisky till personer på äldreboendet bara för atr Pingst,såvitt jag förstår, menar att man bör avstå alkohol.

Jonas M

Anonym sa...

Konflikter är svårt, att bli orättvist behandlad, förlöjligad är svårt. I en trasig värld, blir så mycket fel, vi såras och sårar. Att ge upp " rätten att ha rätt" är svårt, men ibland rätt. Ibland är inte vår väg Herrens väg. Självklart är jag påverkad av YWAM:s undervisning, men också av egen erfarenhet i liten skala. ibland rätt att ge upp för att större syfte, Gud blir aldrig någon något skyldig. Ibland finns det en korsets väg. När det inte blir som vi tänkt, har Herren en annan plan där Han blir förhärligad? Funderar själv på frågorna i liten skala, vilka rättigheter det är rätt att kämpa för, ex i vården.
Lyssnade på Loren Cunningham, med lång livserfarenhet och tjänst tala om sitt liv och "giving up rights". Om vi ska se Guds kraft bli verklig, så måste vi nog pröva den vägen. Därmed inget sagt i Grindmaks situation, må vi få se Guds hand i frågan oavsett hur ärendet behandlas.
https://youtu.be/xPPk4hWRrMU Filmen tar nästan 2h men är värd att se, ett annat perspektiv, hyllar inte lidandet, inte heller bara "min rätt" AT