måndag, februari 24, 2014

Påven Franciskus igen!

Denna dag har gått i ekumenikens anda. Bara några timmar innan Kari och jag skulle iväg till vår ekumeniska cell fick jag ett tips från kollegan Magnus Lind. Det handlade om en ekumenisk händelse. Vi tittade på den tillsammans och gladde oss. Vi rekommenderar dig att titta på den. Den tar 22 minuter "in alles" om jag får tala tyska.

Den 24 januari skrev jag en blogg om kristen enhet och kristen endräkt. Jag hade, förutom att jag studerat 1 Kor och särskilt kap 1 och 3, undervisat här hemma i Värnamo i ämnet. Paulus talar om hur vi är ett, men att vi just därför bör närma oss varandra i kärlek och sinnelag. Dagen därefter fick jag tips på ett klipp från You Tube där påven talar i praktiskt taget samma ordalag. Och nu har det hänt igen! Jag börjar tro att Gud vill visa mig något.

Sedan några månader tillbaka har vi i Värnamo ett par ekumeniska celler. De består av människor som tillhör olika församlingar. Vi har börjat finna varandra i Kristus om jag säger så. Vi tänker som så att horisontellt finns inga gränser utan att vi har gemenskap med alla bekännare oavsett sammanhang. Vertikalt däremot är vi bundna till vårt eget sammanhang och "en, helig, allmännelig kyrka". Vi önskar att detta sätt att tänka ska växa sig starkare så därför kommer ett 10-tal (?) smågrupper att samlas på fredag för att mötas, prata med varandra och prisa Gud. I kväll har som sagt en av dessa celler träffats. Den består av par från Pingstkyrkan och två par från Svenska kyrkan. Nästa vecka kommer ytterligare ett par med har det sagts.

Så innan jag ska iväg kommer då ett mail från Magnus Lind. Mailet kommer från en konferens i USA och från pastorn Kenneth Copeland, en trosförkunnare som inte är särskilt känd i våra sammanhang men mycket känd i USA. Där pågår en konferens med ledare och i klippet talar en en anglikansk biskop, Tony Palmer. Du hittar klippet genom att klicka här. Det visar sig att denne biskop är god vän med påven Fransciskus och att påven har talat in en hälsning som sänds under ett av konferensens möten. Biskopen har en stark inledning och sedan visas klippet för auditoriet. Plötsligt infinner sig en anda av enhet och endräkt mellan de tre olika traditionerna och Kenneth Copeland talar om ett historiskt ögonblick.

När jag gör ytterligare lite efterforskningar visar det sig att Bengt Malmgren har samma klipp (också den här gången) på sin hemsida med ytterligare information. Det verkar vara han som förser oss med dessa goda nyheter. Du hittar hans hemsida genom att klicka här.

Malmgren skriver i sin kommentar som att "jag uppfattar att det finns en viss likhet med gemenskapen kring Östanbäcks kloster och enhetens kyrka här i Sverige". Men det är ju där Ulf Ekman har vissa sympatier tänker jag och börjar tro att här är något i görningen. Men jag tänker också att det kan vara något som inte planerats av människor eftersom vi tror att Gud vill göra detsamma i lilla Värnamo. Vi har en stor Gud.

Inga kommentarer: