måndag, april 30, 2018

S:t Markus kapell

Förra onsdagen, på Markusdagen den 25 april, reste Kari och jag till Glimmingebro för att vara med om invigningen av ett gårdskapell. Det har inrättats i en lada och när vi ser prästen gå in för att fira mässan i den gamla ladan ser vi enkelheten. Det är stort och underbart att mässan kan firas i princip var som helst. Det behövs inga katedraler, inga pampiga processioner eller skaror av människor för att mässan ska bli verklig. Det räcker, för att citera f Dag, med lite bröd, lite vin och lite präst.Det blev en verklig högtidsstund och det är vår bön att alltfler platser ska helgas på detta sätt. Det som gladde mig mycket var att det knappa 20-talet människor som närvarade var grannar och medarbetare. Det betyder att där finns en liten gemenskap som tillsammans har skapat och står bakom detta kapell.Bilden ovan är tagen i samband med att gåvorna bars in. Ovan försöker en av prästerna få altarplattan på plats. Över kapellet har resta ett partytält, något som gav oss anledning att tänka på tabernaklet. Vi firar mässan under vår pilgrimsvandring mot det som är därovan. Ett tabernakel ska lätt kunna resas och lätt tas ner för fortsatt färd.

Det kommer framöver att uppstå en vandringsled från södra delen av Österlen till den norra. Den första anhalten blir då detta kapell där det också så småningom kommer att ges möjlighet till övernattning.

Nu ber vi om Guds välsignelse över detta goda initiativ.

Inga kommentarer: