tisdag, maj 01, 2018

United, Malmö

På torsdagskvällen den 26 april började Uniteds årliga konferens. det var den 16:e konferensen och för att citera Magnus Persson "den minsta men den bästa". För Karis och min del var det det andra gången vi var med. Vi anmälde oss redan förra året eftersom vi dels finner Uniteds resa spännande och dels eftersom det här uppstår ett viktigt nätverk. Jag tyckte inte det blev riktigt klart hur det nätverk Magnus Persson annonserade förra året skulle gå vidare. Kanske är det så att det kommer att se annorlunda ut nu när United bestämt sig för att vara anslutna till EFS. Min bön är att denna resa in i det lutherska sammanhanget inte ska innebära att de tappar bort pingstens Ande. Den lutherska traditionen är som bekant relativt andefattig, åtminstone i våra skandinaviska länder där ortodoxin knutit den helige Ande så starkt till nådemedlen och de karismatiska tjänsterna och gåvorna  underskattats. Denna min egen tradition lider också för närvarande av sina strukturer och det i en tid då vi mer än på länge behöver nya strukturer.

Det var talare från olika sammanhang, alla allmänkyrkliga sammanhang. Där var förutom huvudtalaren James K A Smith som du kan få veta mer om genom att klicka här också Peter Halldorf, Mikael Löwegren, Kerstin Oderhem och Karl Inge Tangen. Den senare hittar du genom att klicka här.

Fredagen började med mässa och f Mikael celebrerade som du kan se på bilden nedan. Det var en härlig kombination av högkyrklighet och karismatik. Här använder jag ordet karisamtik i den vidare mening. Det var en levande mässa, med lovsång och gudomlig närvaro.Huvudtalare var som sagt James K A Smith som talade utifrån sin bok You are what you love. EFS kommer att publicera boken på svenska till hösten. Budskapet kommer väl till sin rätt i bokens titel. Vi har som bekant vårt hjärta fästad vid det som vi anser mest angeläget för oss, vid det vi förtröstar på och tar vår flykt till i nödens tid. Det handlar om att älska Herren vår Gud. Nu är den inre drivkraften viktig men också de vanor och den miljö vi lever med. Liturgin är genom sin återkommande rytm något som formar oss och därför är den viktig.

Konferensens höjdare tycker jag ändå att Peter Halldorf stod för når han talade om vår syn på och vårt bruk av Bibeln. Om det föredraget läggs ut på Uniteds hemsida rekommenderar jag det varmt. Frågan om hur vi kristna ska betrakta och förhålla oss till Bibeln har varit het så länge jag varit med. Peter hävdar att problemet i grund är att vi försöker förhålla oss till Bibeln som till något. I själva verket är Bibeln inte något utan någon. Det är någon vi ska förhålla oss till lyssna till och lära oss av.
Det är någon som vill beskydda oss, trösta och vägleda oss. Det är Herren som talar till oss och möter oss i den heliga Skrift. Riktigt bra föredrag.

Nej nu måste jag återgå till arbetet med min bok om motståndsrörelser. Det är ju arbetarnas dag idag.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Peter Halldorfs föredrag om Lectio divina och tidebönen går att finna via Uniteds hemsida eller "där poddar finns" (som det heter nu för tiden).

Niclas

Håkan Sunnliden sa...

Tack för det. Det rekommenderas fortfarande.