söndag, april 01, 2018

Glad Påsk

Eller som jag lyckades få ur mig tidigare idag - Jätteglad Påsk!!!

Kari och jag firade Påskdagen i Missionskyrkan i Bredaryd. Pingstförsamlingen och Missionsförsamlingen hade lyst samman och bett mig att predika. Och det gör jag gärna även om det påskfirande jag är van vid genom högkyrkligheten skiljer sig rätt ordentligt ifrån de frikyrkligas möte. Jag tror att dagens möte inte skiljer sig särskilt mycket om en något från andra söndaqgsmöten. Det var i alla fall en tacksam skara som lyssnade till predikan. Det har inte alltid varit så i våra svenskkyrkliga sammanhang. Trumpeter, körsång, korstecken och psalmtecken i all ära, men det handlar till syvende och sist om Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

Eftersom alla redan vet att Jesus har uppstått från de döda valde jag att lägga tonvikten vid de olika reaktioner som uppståndelsen väcker. Det heter om kvinnorna när de kom till graven att de blev förskräckta. Kanske skulle man översätta det med livrädda i stället. När de sedan i sin tur återberättar för apostlarna vad de varit med om står det att dessa ansåg kvinnornas vittnesbörda vara tomt prat och därför trodde de inte på dem. Sanningen var förmodligen den motsatta. De trodde inte och därför menade de att kvinnornas vittnesbörd var tomt prat.

I helgen har jag tagit del av Maria Schottenius artikel i DN, John Sjöbergs svar i SvD och den så kallade dokumentären om Jesu sista dagar. Den gick på TV2. Båda artiklarna värdefulla var och en på sitt sätt. Schottenius undrar vad Svenska kyrkan håller på med. Hon hade hört en predikan en kvinnlig präst lägga ut texten om brödundret. Utläggningen gick ut på att pojken med fem bröd och två fiskar hade satt igång en massrörelse. Jesus fick vara distributör. Den postmoderna texttolkningen är fullständigt gränslös. Genom att förskjuta tonvikten kan den sluta var som helst.

Detsamma gäller dokumentären om Jesus sista dagar. Där är Johannes döparen huvudpersonen. Han sätter igång en massrörelse. Hans syssling Jesus bestämmer sig för att ansluta sig till denna och låter därför döpa sig av Johannes döparen. När Johannes döparen sedan avrättas tycker Jesus att det är hans plikt att ta över ledarskapet och fortsätta revolutionen. Att den sedan misslyckas i slutändan kan inte hjälpas.

John Sjögren ger svar på tal när han i sin artikel avfärdar den Jesus som ställts fram. "Åt helvet emed honom", avslutar han sin artikel efter Jesu anspråk var helt annorlunda än att leda en massrörelse. Jesus menade sig vara den andra personen i gudomen och han gjorde vad han kunde för att folks skulle fatta. Det är inte juste att framställa Jesus som en revolutionär, filosof eller etiker. Det var inte hans uppgift och det är inte heller vad evangelierna vittnar om. Heder år Sjögren som gör rättvisa åt texterna.

Hur som helst har det varit en fin dag. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Ingen predikant i världen kan ändra på faktum.

Saken blir inte sämre av att Hammarby vann den allsvenska premiären genom att besegra Sirius med 3-1. Påskfirandet hade kunnat börja betydligt sämre. Nu ser vi framåt!!! Jätteglad Påsk!!!

Inga kommentarer: