onsdag, mars 14, 2018

Varför förbjuda friskolor?

Den förste jag hörde säga någonting om att förbjuda "religiösa friskolor" var Olle Burell (S). Jag noterade särskilt att det var han eftersom han satt i kyrkomötet när jag satt där förra gången. Då hade vi en liten debatt om vigsel av samkönade. Både i plenum och i närradion. Jag minns att jag förundrades över att någon kunde vara så engagerad och samtidigt så oberörd. Han blev sedan skolborgarråd i Stockholm och det var som sådan han fortsättningsvis vill vägra hyra ut lokaler till friskolor. Det var en trevare har det visat sig eftersom förslaget är att förbjuda alla "religiösa friskolor". Argumenten för att göra det har varit dåliga eftersom de inte är sanna.

Många friskolor fungerar alldeles utmärkt men (S) är emot dem av ideologiska skäl. (S) tycker sig inte kunna infiltrera eller kontrollera dem lika lätt som de kommunala. Jag har själv gått på Fjellstedtska skolan i Uppsala, en skola som fostrat många duktiga ledare. Jag tog studenten 1973 och då var det ett uppenbart att (S) ville lägga ner skolan, något de också lyckades med lite senare tråkigt nog. Tänk vilken tillgång den skolan hade varit om den fått vara kvar.

Det finns flera skäl till att främja tillgången på friskolor. Dessa skolor blir ofta en fristad för "de religiösa" så de slipper de de avarter som sekulariseringen fört med sig. Förmodligen råder också en god harmoni mellan föräldrarna och skolan eftersom de i grund är överens om inriktningen. Annars hade inte barnen gått på den skolan.

Argumentet att skolan ska vara värdeneutral är bara tomt prat. I skolan får barnen lära sig mycket som är ideologiskt grundat. Det finns inga skolor som inte är bärare av något slag av bekännelse. Kristna friskolor har sannolikt ett kristet tänkande i botten. Muslimska ett muslimskt. Sekulära har sekulära värden i botten. Inget konstigt med det. Om jag förstår saken rätt är det också vad EU hävdar. Föräldrarna ska ha rätt att välja skola för sina barn. Att det sedan i samtliga friskolor finns gemensamma värden är närmast en självklarhet. Dessa slås fast i lag i ett demokratiskt land präglat av mänskliga rättigheter.

Sverige är byggt på kristna värderingar även om många nu vill förneka det eller ändra det. Vi hade aldrig haft ett land präglat av välstånd, humanism och frihet om inte Sverige hade varit ett kristet land. Det är djupt tragiskt att (S) och tydligen 3/4 av svenska folket nu vill göra sig av med detta arv.
Det borde vara självklart för alla vad som händer med ett hus om vi raserar grunden.

Det är svårt att förstå varför friskolor ska förbjudas. Det finns möjligheter att komma tillrätta med friskolor som inte följer svensk lag, som missbrukar skolpengen eller snålar med lärare utan att behöva förbjuda alla friskolor! Det ligger nära till hands att förstå ett kommande förbud som att (S) vill genomföra sitt eget program vad gäller våra barn. Våra barn ska präglas av socialdemokratisk ideologi. (S) vill göra samma sak med skolan som den gjort med Svenska kyrkan. Förhoppningsvis kommer det inte att lyckas.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bäste Håkan du har så rätt! Socialdemokraterna vill verkligen genomföra sitt program där alla elever ska stöpas i samma form med urvattnad religionsundervisning och där eleverna påtvingas RFSU:s och RFSL:s antikristna propaganda.

Jag har stor erfarenhet av lagstiftningsarbete på olika nivåer och för det finns förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. När man ska ta fram regler ska man alltid formulera ett problem som man vill lösa (som ska vara ett verkligt problem). Därefter ska man ta fram lösningar på problemet, beskriva för och nackdelar med de olika lösningarna och sedan att man väljer den bästa lösningen. (Kan nämnas att regeringen har fått mycket kritik från det egna organet Regelrådet för undermåliga konsekvensutredningar likaså händer det inte sällan att Lagrådet (som granskar alla lagförslag) kommer med skarp kritik)

Här finns emellanåt ett problem, huvudsakligen i muslimska skolor. Lösningen då är att angripa problemet där det finns med tydliga regler och krav samt en effektiv tillsyn där tillsynsmyndigheten har tillräckliga befogenheter att ingripa. Att förbjuda alla konfessionella skolor är en usel och kontraproduktiv lösning.

Detsamma gäller alla skolor, och även annan verksamhet, t.ex. inom vården, när vi pratar om privata alternativ jämfört med offentliga.

Jonas M