onsdag, mars 07, 2018

Med stiftsstyrelserna i Uppsala

Har varit två dagar i Uppsala där stiftsstyrelserna har mött varandra och kyrkostyrelsen för att diskutera det framtida samarbetet. Där föreslogs både det ena och det andra och eftersom jag finner det meningslöst att ondgöra mig över läget i Svenska kyrkan får jag nöja mig med att jag var där och lyssnade, iakttog, tänkt och bidrog med några kommentarer när Växjö stift fick egen tid.

Först förstod jag det som att kyrkostyrelsens vice ordförande Wanja Lundby-Wedin skulle leda dagen men riktigt så var det inte. Först ut var ärkebiskopen Antje Jackelén som talade över tesen att vi nu framöver ska odla tilliten. Jag tyckte hon gjorde det bra. Faktiskt var hon den bästa under dagen när hon gav oss reformatoriska erfarenheter som vi skulle ta med oss. Utan reformationen hade vi inte haft det Sverige som vi har idag. Utan reformationen hade inte religionsfriheten varit självklar. Reformationen har gjort att vi prövats i grund av upplysningstiden och av vetenskapsperspektivet. Men vi står pall.

Sedan gick analyschefen Pernilla Jonsson igenom tio trender vi behöver känna till inför framtiden. Jag noterade tre positiva och sju negativa. Kyrkosekreteraren Christina Grenholm tog över men riktigt vad hon talade om förstod jag inte. Hoppas hon förstod det själv. Rörigt och intetsägande var det i alla fall .

Så efter lunchen var det Wanja Lundby-Wedins tur och hennes inlägg om vår gemensamma framtidsväg väckte onekligen frågor eftersom det är tydligt att nationell nivå vill stärka Svenska kyrkan som en stuprörsorganisation. Det var efter det här inlägget som stiftsgruppen samtalade och någon från kyrkostyrelsen skulle sitt med och lyssna och notera vad vi sa. Det finns anledning att minnas vad som sagts och säkert att återkomma till det. Samma tankegångar har jag tidigare hört när stiftsfullmäktige i Växjö stift hade fortbildningsdag i januari. Vi ska stärka samarbetet mellan stift och pastorat! På det senare mötet var det någon som lite lamt protesterade och antydde att kanske inte alla vill ställa in sig i ledet. Då sade konsulten att det är därför vi har en episkopal kyrka! Jo, jo ...

Det går att ana vad framtiden för med sig. Kanske något bra och en del mindre bra ...

Själv reser jag i morgon till Helsingfors, Finland för att tala på en kyrkhelg. Jag ska tala om kyrkan och dess framtid - men självklart ur ett bibliskt perspektiv. Ämnena som tilldelats mig är

  1. 120 personer var samlade
  2. De höll fast vid ...
  3. Vad är Cellkyrkan?
  4. Från kyrkan till hemmet (inte min formulering)


samt predika på söndag över Livets bröd.

Eftersom jag reser tidigt i morgon bitti och kommer hem först på måndagskväll så återkommer jag med bloggen först på tisdag. Jag önskar er en god helg"

Inga kommentarer: