söndag, mars 18, 2018

Jungfrun Maria

Idag är det Jungfru Marie Bebådelsedag och Kari och jag har firat högmässan i Mariakyrkan. För övrigt är det femte veckan i Fastan som nu inleds men jag mediterar gärna ytterligare någon dag över Jungfru Maria.

Maria var det enda vittnet till vad som berättas i dagens evangelium. Hon berättar om ängeln och om hur hon blev havande. Jungfrufödseln bryter mot den medicinska vetenskapen och därför är det extra intressant Lukas läkaren skriver om detta.

1. Ängeln Gabriel blev sänd till en jungfru
a) Gud har en längtan efter att bli människa för vår skull. Otroligt och därför finns åtminstone tre anmärkningsvärda händelser som ska hjälpa oss att först hur stort det är att Gud blir människa. För det första att Gud sänder ängeln Gabriel, för det andra att han kommer till Nasaret och för det tredje att han talar om en jungfrufödsel.
b) När vi människor ska betrakta något kan vi göra det ur olika aspekter, biologisk, medicinsk eller psykologisk, men också ur teologisk. Ur medicinsk synvinkel är jungfrufödseln omöjlig. Kyrkan för vidare berättelsen om jungfrufödseln trots att den är oåtkomlig. Den är och förblir ett mysterium. Det går inte att säga att den ägt rum, inte heller att den inte ägt rum. Den är oåtkomlig. Ur teologisk synvinkel är den däremot inte bara oåtkomlig utan nödvändig.
c) Vi tror också på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria. Det som är omöjligt att förstå för det oomvända förnuftet är tecknet på att Jesus är sann Gud och sann människa för dem som tror. Det omöjliga vittnar om att det är Gud som handlar. Och därför får jungfrufödseln inte förklaras bort. All mänsklig visdom kommer på skam, men åt alla dem som tror gav Han makt att bli Guds barn. 

2. Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig
a) Det finns ingen annan än just Maria som hälsas med orden ”du högt benådade”. Vad betyder det? Luther säger i Kyrkopostillan att Jungfrun Maria är utan synd. Här skiljer han sig inte från den allmänkyrkliga traditionen. Hon var jungfru före, under och efter förlossningen, semper virgo. I Upp 12:1 sitter hon på Jesu högra sida och hon kallas för himladrottning. Hon är högt benådad, prisas salig samtidigt som hon är en ringa tjänarinna som lär oss tro och lydnad.
b) I vår tradition har vi nästan helt förlorat förståelsen för Maria. Vi har undan för undan vikit från den allmänneliga tron. Vi bekänner Credo, men tror vi det? Betraktar vi Jungfrun Maria? Vördar vi henne?
c) När vi betraktar gudsmoders ikonen i Värnamo kyrka ser vi att Jesus är i centrum. Det går inte an att vörda Jungfrun Maria utan att samtidigt vörda Herren Jesus. Utan honom är Maria ingenting. De två hör samman i tid och i evighet. Maria blev Guds port in i denna världen. Det var genom henne Herren Jesus kom till oss. När vi ser ikonen ser vi hur Jesus regerar, kommer till oss och vi hör Gabriel säga också till oss: Herren är med dig.

3. Herren Gud skall ge honom hans faders Davids tron och … Hans välde ska aldrig ta slut
a) Orden är hämtade från 2 Sam 7 där kung David önskar bygga ett hus åt Gud. Profeten talar om att Gud inte behöver något hus men att han själv ska ta sin boning ibland oss. Gud vill ha en kropp. När denne Son kommer till oss ska det välde han upprättar aldrig ta slut. Detta är helt och hållet ett Guds verk.
b) Detta att Jesus föddes av en jungfru betyder också Maria trots att hon är underordnad har den allra största betydelse. Jungfrun får veta något om barnet hon ska föda och blir på så sätt utan förskyllan en del av Guds frälsningsverk. Den profetia som en gång kom till kung David går nu i uppfyllelse. Den profetian talar om ett evigt välde som aldrig ska ta slut.    
c) Den helige Ande kom över Jungfrun och gjorde henna havande med Jesus och på ett liknande sätt kommer den helige Ande över dig och mig för att på ett liknande sätt göra oss havande med Herren Jesus. Guds verk tål att mediteras över. Det får oss att inse att för Gud är ingenting omöjligt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag kan inte förstå att många betvivlar jungfrufödseln och att hon sen förblev jungfru - och för all del var född utan arvssyndens fläck - när man samtidigt inte menar att Jesus gick på vattnet, botade sjuka och upptäckte döda. För Gud är allt möjligt! Samtidigt krävde Guds frälsningsplan den saliga jungfruns aktiva medverkan. Hon kan aldrig vördas för mycket, då hon alltid pekar på Jesus. Följer vi Maria följer vi Jesus!

Jonas M