torsdag, januari 04, 2018

Till man och kvinna skapade han dem

Domprosten i Västerås stift har väckt uppmärksamhet genom att tala om Jesus som "hen". Jag kan förstå att det väcker uppmärksamt och det är ätt och riktigt att det väcker uppmärksamhet. Men hur kommer det sig att en domprost känner det motiverat att tala om Jesus som "hen". Hade det inte var mer på sin plats att hon vittnar om vem Jesus är?

Ivar Arpi har i fyra artiklar granskat genusvetenskapen. Du kan läsa den fjärde genom att klicka här och som jag vill kommentera något. Den har rubriken Hjärntvätten av Sverige fortsätter. Här tror jag du finner en del av förklaringen till domprostens fadäs.

Artikeln utgår från ett norskt TV-program. En av Norges mest kända komiker Harald Eia producerade TV-programmet som fick folk att reagera och sannolikt staten att rejält minska anslagen till genusforskningen.

En vanlig tes inom genusforskningen är att könsskillnader i allt beror på socialiseringsprocesser, det vill säga att vi människor formas av vår omgivning snarare än av arv. Eia prövade mot denna tes andra perspektiv. Han menade till exempel att den biologiska forskningen måste tillmätas stor betydelse. Att män och kvinnor är olika tror jag är en självklarhet för de allra flesta av oss, men alla vill inte lyssna än mindre tro det.

Det finns något som kallas jämlikhetsparadoxen. Den visar att när män och kvinnor blir mer jämställda, får möjlighet att göra som de själva vill, väljer kvinnor det kvinnliga och män det manliga! Det var med denna forskning i ryggen som Eia sedan närmade sig genusforskarna. Det visade sig då att de vägrade att ta till sig vad Eia presenterade förmodligen av ideologiska skäl. Det gick till och med så långt att vissa skämtade med Eia som ju är komiker. Några försökte vifta bort fakta och andra ifrågasatte Eias motiv. Ytterligare några förnekade att det finns någon jämlikhetsparadox.

Hur som helst sändes produktionen som ett TV-program och det fick ett enormt genomslag. Alla pratade om det. Det var nu det norska forskningsrådet drog ner anslaget till genusforskningen med 56 miljoner. Hädanefter ska genusforskning inte prioriteras utan den ska söka pengar på samma villkor som annan forskning. En annan följd av TV-programmet är att man fortsättningsvis måste ta med det biologiska perspektivet när man talar genus. Trots detta verkar det som om det inte går att nå fram till genusforskarna. Eia säger:

För dem som tror på könsmaktsperspektivet är det vi kom fram till i programmet en ren provokation. För dem är det ju patriarkatets fel att det finns skillnader mellan kvinnor och män.

Tyvärr är det enkelt att dra slutsatsen att domprosten i Västerås stift är ett offer för en tämligen ideologiserad genusforskning. Och biskopen gör inte bättre ifrån sig när han talar om att uttalandet hon gjorde var viktigt för fortsatt diskussion. Förresten gäller det väl de övriga biskoparna också. Nu återstår att se om de styrande kan om inte överge sina så kallade insikter så i varje fall se om de lyckas ta med det biologiska perspektivet. Eller som det heter i Skriften.

Till man och kvinna skapade han dem.

forts. följer 

2 kommentarer:

Tony Malmqvist sa...

Olof Edsinger har skrivit mycket bra. Läs gärna det. http://www.vlt.se/opinion/debatt/olof-edsinger-jesus-som-hen-illustrerar-ett-storre-problem

Håkan Sunnliden sa...

Tack för tipset. Det var bra. Jag fortsätter på samma tema just eftersom "saken" ingår i en mycket större enhet. Varför ska det vara så svårt för biskoparna att säga det?