måndag, januari 15, 2018

Lätt att bygga kyrka, del 2

Kyrkans Tidning hade i sitt första nummer för året ett reportage med rubriken Svårt att bygga kyrka. I ingressen heter det att Robin Nyman från Jakobstad i Finland har försökt. För hans del slutade det i ett känslomässigt svart hål.

Frågan som måste ställas är varför det anses svårt? Och svaret är nog givet. Om JAG försöker bygga kyrka är det förmodligen inte bara svårt utan också omöjligt. Visst finns det sådana som menar sig ha lyckats, men var det en kyrka i biblisk mening de fick till? Eller var det ett företag? Eller kanske en förening?

Men utmaningen är viktig och ingen ska avskräckas från att bygga kyrka eller församling som jag föredrar att kalla det fortsättningsvis. Det kan vara sant att Svenska kyrkan inte behöver nya församlingar eftersom den redan har bokat in varenda kvadratmeter av vårt avlånga land. Med den territoriella syn Svenska kyrkan håller sig med behöver man inte bygga församling. Det syns vara ganska klart också när man skärskådar arbetet inom Svenska kyrkan. De flesta som talar om "församlingen" avser nog ändå inte ett företag, en förening eller ett territorium. De flesta tänker på människor som samlas. Och då börjar vi närma oss det bibliska perspektivet. Församlingen i Nya testamentet är människor som samlas till gudstjänst. Inga andra. Det handlar på något ställe om att en skara människor samlas men för att få en kristen församling behövs att man möts för att fira gudstjänst. De som är närvarande utgör den stunden en församling.

Nä'r jag läser reportaget i Kyrkans Tidning ser jag att Robin hade varit i Australien, inspirerats och fått tillstånd (?) av Jakobstads svenska församling att starta Forum. Den nya gemenskapen verkade i fyra år inom Jakobstads församling men eftersom de dels längtade efter att utveckla och förbättra och dels drevs av besvikelse och kritik bröt de med församlingen och bildade en ny församling som de kallade oikos. Under hela tiden höll de kontakt med Australien.

Robin tänkte att om han bara fick olika bitar på plats skulle församlingen allt lösa sig och församlingen per automatik ha större möjligheter. Oikos existerade som egen församling i knappt två år. De hyrde en samlingslokal och organiserade församlingen i bönegrupper. Nu har det, enligt mig, redan blivit så många fel att jag måste avbryta framställningen och kommentera något.

Jag känner väl igen mönstret. Det är enligt ovan det gått för sig under senare delen av 1900-talet, särskilt bland alla dessa "fria grupper". Men alltför ofta har de tappat både fart och styrka efter några år och inte så få har, som i Robins fall, slutat med besvikelser, hårda hjärtan och kanske utbrändhet. Kanske har du inte läst min bok om Motståndsrörelser i kyrkans historia men idén till den började med att jag ville uppdatera vad som kallats cellkyrkomodellen. Ralph W. Neighbour som är dess upphovsman levde efter tesen "Theology breeds methodology", det vill säga att teologin tar sig uttryck i metoder och modeller. Han ansåg strukturerna vara viktiga. När folk världen runt läste hans bok, lärde och försökte göra modellen tog de fasta på metoden, inte teologin! Med andra ord de blev upptagna med material, handledarskap, lovsång, stödsystem, ledarutbildning etc. Men som sagt de glömde teologin. År 2008 uppdaterade Neighbour därför sina tankegångar som kan sammanfattas med att han skilde mellan God-made cells och Man-made cells. Och nu närmar vi oss det bibliska sättet att förstå församlingen.

Det gamla förbundet kan kallas just det gamla på grund av Synden. Människorna i det förbundet kunde aldrig leva upp till Guds krav. Därför profeterade profeterna om ett nytt förbund där Synden skulle besegras och förbundet fullbordas. I detta nya förbund härskar syndernas förlåtelse som delas ut fritt och för intet av Herren själv. De människor som får del av syndernas förlåtelse finner varandra och firar gudstjänst. Detta är ett resultat av att Gud själv verkar. Jesus sa följdriktigt: JAG ska bygga MIN församling. Denna hans församling har ingenting att göra med företagsvärlden. föreningsliv eller särskilda territorier. Åtminstone inte i förstone. Det är sekundärt att det uppstår olika strukturer och modeller.

Tyvärr har "bokstaven" blivit överordnad "Anden" i många sammanhang. Då är det inte konstigt att det är svårt att bilda nya församlingar. Den egna kraften duger inte. I våra dagar finns många enskilda villrådiga kristna. Det finns många små grupper, celler, bönegrupper, husgrupper och så vidare. De flesta har organiserats av någon "visionär". Problemet som jag ser det är att dessa små grupper reducerats till att vara just små grupper, när de i själva verket är små församlingar. Det är hög tid att att förstå den bibliska församlingens väsen. Det är lätt att bygga kyrka då Herren själv bygger. Det äår bara att följa efter honom.


1 kommentar:

claes sjodahl sa...

Utmärkt skrivet. Massor av applåder. Mycket klarläggande. TAck Håkan.