onsdag, juli 05, 2017

Så fungerar demokratin

I går var det Centerpartiets dag i Almedalen. Annie Lööf var i blickfånget och jag tycker att hon visar prov på gott ledarskap. Hennes vilja att förnya den svenska modellen uppskattar jag. Det går inte längre att hålla fast vid gamla modeller från 1900-talet.

Hon har också lyckats lyfta partiet. Hon förstår säker också att det finns olika slag av demokratier. Och att man kan utnyttja demokratins spelregler till egen fördel. Hon kanske till och med vet hur man gör? Det är emellertid märkligt att en sådan framsynt och viljestark människa som Annie Lööf vill hålla kvar inflytandet över Svenska kyrkan. Det är som om vi levde på 1700-talet innan franska revolutionen. Hur kan man vilja hålla kvar vid en statskyrka i en sekulariserad stat? Det finns vad jag förstår endast en förklaring: MAKT! Det är ovärdigt en svensk partiledare och förödande för Svenska kyrkan.

Det finns olika slag av demokratier. Den direkta demokratin är naturligtvis orealistisk när det handlar om att leda en stat. Det går inte att folkomrösta om allt. Den representativa demokratin är den rimliga. Vi väljer våra representanter via allmänna val. Hur dessa sedan handskas i och med sina positioner är en annan sak. Den vind som nu blåser genom Europa kallas emellanåt för illiberal demokrati och det betyder att man tar makten genom val men uppträder sedan mer eller mindre diktatoriskt. Ryssland är ett bra exempel. Turkiet ett annat och Ungern ett tredje. Lite skrämmande är denna respektlöshet för den demokratiska tanken.

Ibland tycker jag mig märka liknande tendenser inom svenska politik. Kanske är det osäkra parlamentariska läget en gåva till oss så att inte något av blocken helt tar över. I Sverige har politikerna bestämt de ramar inom vilka den Svenska kyrkan får agera. Kyrkans ska vara en folkkyrka som "territoriell, demokratisk och öppen". Här blir det bara fel med demokrati. Biskop Persenius föreslår i sin bok Nådens budbärare att vi inom Svenska kyrkan ska tillämpa en kyrklig demokrati. Det är en utmärkt bok som jag gärna rekommenderar. Den har inte enligt min mening fått den uppmärksamhet den förtjänar. I den bejakar demokratin men den ska vara underställd kyrkans tro. Om folkkyrkan ska kunna fortsätta krävs det att den har ett tydligt centrum. Detta kan tyckas som en självklarhet men där är vi inte och det är det som är den stora förnedringen. Lagen om Svenska kyrkan är tyvärr överordnad den kristna tron. Den kristna tron är vare sig territoriell, demokratisk eller öppen. Den kan vara det i viss utsträckning men bara om Kristus får vara Herren.

Som det ser ut idag krävs inte särskilt mycket för att marginalisera eller för att köpas ut. I veckans nummer av Kyrkans tidning berättas om en präst i Göteborgs stift som nu köps ut för andra gången! Di kan läsa om det genom att klicka här. Första gången hade han varit kritisk mot kvinnliga präster. Gud förbjude! Och nu andra gången hade han skojat till det genom att i en insändare översätta RFSL till Riksförbundet för sexuell lössläppthet. Kyrkorådet bestämmer på fredag att omedelbart köpa ut honom. Då är kyrkan skör om den inte ens tål lite satirisk humor. Komministern fick 640 000;- . Undrar hur mycket han fick första gången? Så fungerar demokratin inom Svenska kyrkan.

2 kommentarer:

Pelle Jönsson sa...

Ser problemet, men vad är alternativet?

Även inom frikyrkan är ju samma problem, "ägarna" (medlemmarna) är oxå "kunder" (de i bänkarna). Levererar inte "organisationen" (pastorn) vad vad kunden önskar så byter ägarna ut organisationen tills kunden är nöjd...

Det enda rätta vore väl att medlemsavgiften till SvK slutar betalas genom skattesedeln utan istället genom faktura, då skulle snabbt medlemsantalet och ekonomin rasa och politikernas intresse minska.

Anonym sa...

Behållningen från Almedalen är helt klart kardinal Anders OCD: en bit in i intervjun redogör han för synen på prästämbetet och på abort/samvetetsfrihet. På sitt ödmjuka sätt är han ändå klar och tydlig och hänvisar dessutom till ett relevant Bibelställe:

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/sveriges-forsta-kardinal-1


Jonas M