torsdag, december 08, 2016

Vår tid har hänt förut

Det är fantastiskt hur skönt det är att få vara hemma. Då tänker jag inte bara på att vi varit borta ett par veckor utan just på att vara hemma, att kunna planera dagarna som man själv vill och göra saker och ting i sin egen takt. Eftersom jag är en läsare finns det alltid något att ta sig an. De senaste veckorna har jag studerat de första kristnas miljö.

Professorn Everett Fergusson skrev en bok med titeln Backgrounds of Early Christianity och nu har jag tillbringat ganska många timmar i den. Han beskriver de första kristnas miljö med hjälp av tre koncentriska cirklar. den yttre är den vi kallar för romarriken. En något mindre cirkel innanför den är den grekiska eller hellenistiska kulturen som togs upp av romarna. Innanför den finns en tredje cirkel nämligen den judiska miljön och tron. Det är inom den som den kristna rörelsen uppstår. Det är oerhört spännande läsning i varje fall om man som jag är intresserad, Här får jag läsa om den politiska historien, om kungar och krig, om hur romarna bildade republiken och erövrade världen. Jag får repetera kejsarlängderna och kan läsa om deras syn på de första kristna. Ferguson citerar i stor utsträckning de antika dokumenten.

Sedan handlar ganska mycket om samhällets sociala och kulturella förhållanden. Det handlar om sociala klasser. En tredjedel av befolkningen var slavar eller kanske rättare sagt tjänare. Den romerska lagstiftningen medgav att de kunde friköpas. Jag läser om abortlagstiftningen och om aktiv dödshjälp sådant som nu kommer tillbaka. Jag hoppas ändå inte. Nyfödda sattes ut i skogen eller om de kunde säljas. En kejsare som var missnöjd med en myndighetsperson kunde döma denne till självmord! Det var ju för övrigt så Sokrates dog 399 f Kr. Han fick dricka en giftbägare, men det var inget unikt. Jag läser om moral, ekonomi, nöjen och utbildning. Romarriket var på många sätt en fantastisk värld.

Sedan studerar jag filosofi och religion. Filosofin på den tiden var inte något metafysiskt världsfrånvänt tänkande som det gärna blir i vår tid. Det handla helt enkelt om ett sätt att leva, om levnadskonst. Det ropar vår tids människor efter idag och vi har gjort oss av med denna konst.

Nog kunde jag skriva länge om denna bok, om den judiska befolkningen som oftast var hårt ansatt och inte fick det lättare när det plötsligt blev en väldig väckelse ibland dem, När kringresande predikanter förkunna att Jesus från Nasaret är Messias, att han korsfästs men sedan uppstått från de döda på den tredje dagen. Det finns en hel del material om detta och min förståelse ökar. Avogheten, misstänksamheten mot de kristna, trakasserier och förföljelser. Allting är logisk och jag tror at tockså detta kommer tillbaka till vår tid.

Det finns mycket att tänka på efter att ha läst en bok som denna. Den kan för många läsare bli en ögonöppnare som hjälper oss att känna igen vad som sker också i vår tid. Det har liksom hänt förut.

Inga kommentarer: