fredag, september 26, 2014

Visionens båda dokument

Tack kära vänner för kommentarer. Vi är många som brottas inte bara med visionen utan lika mycket med frågan hur den ska förverkligas. Det är tydligt att man måste ta en sak i taget och dessutom göra det i rätt ordning.  Det här en blogg och jag tycker det är viktigt att vi på en blogg får "provtänka". Inte ens jag själv behöver stå för allt jag skriver. Eller skulle jag skriva att jag är inte sämre än att jag kan ändra mig.

Just frågan om Tradition och Skrift är en sådan grundläggande fråga vi måste bestämma oss för om vi ska komma vidare. Era kommentarer visar att vi behöver förtydliga vad som menas med att "Kyrkan kommer före Bibeln", vilket jag faktiskt tror. Ett första förtydligande måste bli att jag tänkte på NT. Apostlarna (Kyrkans grundval) fanns före NT. Det var ju de som skrev NT.

Samtidigt är det naturligtvis riktigt att säga att apostlarna först tog emot Ordet. Men då syftar Ordet inte på Bibeln, vare sig NT eller GT utan på Jesus. Ordet är här inte en bok utan en människa.

Det går att säga att Bibeln fanns före Kyrkan om man menar GT. GT är ju, också för apostlarna helig Skrift. Men å andra sidan går det också att tillsammans med många bibellärare säga att Guds folk (Kyrkan i lite vidare mening) fanns före GT. Abraham och hans barn fanns som bekant före Lagen, torahn. Fast visst finns det rabbiner som säger att torahn är evig. Dock inte som skrift.

I slutändan håller ändå påståendet att "Kyrkan fanns före Bibeln", i synnerhet om man som i vanligt tal menar den kristna heliga Skrift.

Det här är viktigt inte för att nedgradera Bibeln utan för att förstå dess tillkomst och sammanhang. Även om påståendet uppgraderar Traditionen så förlorar inte Bibels som Helig Skrift sin plats och betydelse som norm och rättesnöre. Det ligger också i begreppet kanon. Bibeln är för mig Traditionens "kärna och stjärna".

Det stora problemet idag är knappast att vi förstår Bibeln på ett allmänkyrkligt sätt utan att så många teologer och biskopar har reducerat Bibeln till enbart ett historiskt dokument. Det ena leder som känt är till det andra. Bibeln har för de många blivit ointressant. Många har börjat förneka Bibeln som helig Skrift, omtolkat dess uppgift eller helt lagt den åt sidan, vilket är totalt främmande för mig.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Din syn på Kristi preexistens har uppenbarligen brister. Anmäler avvikande uppfattning. Den språkförståelse du ger uttryck för med ett dunkelt skiljande på talat och skrivet ord, och sedan dess motsatsförhållande till inkarnationen, pekar märkligt bort från en sådan syn på Skrifterna som Människan, Jesus, brukar. Det ger en rad komplikationer, och inte minst kring Guds "varde ljus", där ord och fenomen sammanfaller. / Magnus Olsson

Håkan Sunnliden sa...

Men vad nu då? Självklart är Jesus pre-existent. Han är ju omtalad aom Visheten i Ordspr 8 eller varför inte som kust Ordet i skapelsens begynnelse. I den meningen finns Han före Kyrkan. Men talar vi inte om boken.

Håkan Sunnliden sa...

Eller kanske du menar att de båda, tradition och skrift, sammanfaller i Jesus? I den meningen såg de "Jesus allena".

Anonym sa...

I all hitanomandlighet, oavsett fålla och färg och riktning: sammanhang, neddoppning och rörelse från eller till, råder distinktionernas herravälde och gör anspråk på att reda sig som trons treåringar och trettonåringar, varför Kristi person och verk inte må åtskiljas varken i imanent eller metafysisk sanning, helt genomborrad. /Magnus Olsson