onsdag, september 24, 2014

Kyrkans vision

Jag har fått gott om tid att be, tänka och läsa det senaste halvåret.  Bland annat lånade jag Ulf Ekmans Memoarer av Thomas S. Nu har jag också läst Andliga rötter och Urgamla stigar med stigande förvåning och glädje. Det passade bra att läsa böckerna nu eftersom jag för tillfället är upptagen med Guds vision för oss som lever och verkar i Värnamo. För här läser jag om Kyrkans vision, en, helig, allmännelig och apostolisk. När vi använder ordet vision tänker vi sällan på att Gud har en vision. Ordet får oss lättare att tänka åt det personliga hållet. Begreppet färgas av väckelsekristendomen, den om människors omvändelse och helgelse.  Plötsligt får Ulf Ekman av alla andliga ledare tala till mitt inre.

Den första boken Andliga rötter gavs ut redan år 2009 och är resultatet av hans personliga brottningskamp och artiklar publicerade i Keryx. Ulfs process mot den Romersk-katolska kyrkan måste ses i minst ett 10-15 års perspektiv. Eftersom jag själv levt hela mitt liv i den allmänkyrkliga traditionen innehåller Ulfs bok inte för mig något främmande eller nytt. Men jag måste medge att jag förvånas och gläds på en och  samma gång när jag tar mig igenom de 350 sidorna.

Det är ovanligt att läsa en introduktion till allmänkyrklig tro. Jag tror inte det har hänt sedan f Gunnars tid. Ulfs kamp leder till stringens i tanke och ord. Hans kamp sker med utgångspunkten i pingst-karismatiskt tänkande. Han har en enorm erfarenhet av sitt eget sammanhang och han brottas och skriver på 2000-talet vilket gör boken viktig. Vilken är då själva brytpunkten?

Som jag förstår det hela är brytpunkten synen på historien. Ulf vet och erkänner att Kyrkan fanns innan Bibeln. Han talar om den apostoliska successionen, om framväxten av trosbekännelsen och kanon. Den Helige Ande har lett processen och fortsatt att leda processen genom historien fram till våra dagar. Ulf har med andra ord övergett talet om att "bara" tro på Bibeln. Bibel är fortfarande nödvändig. Den är kärnan och normen, men samtidigt är insatt i,  i ett större sammanhang. Detta är en del i brytpunkten.

En annan del i brytpunkten tycks mig vara en vidgad syn på inkarnationen och dess betydelse. Här blir plötsligt Jungfru Maria viktig.  Det är hon som genom att samverka med Gud ger Jesus mänsklig natur. Inkarnationen betyder att Gud bejakar och förenar sig med sin skapelse. Nu använder Gud sig av vatten, vin och bröd, olja, bönedukar och skulle jag vilja lägga till av protosan, ättiksyragele och mediciner. Inkarnationen ledet till synen på sakramenten.  Idag bekänner sig inte bara Ulf utan hela Kyrkan till åtminstone sju sakrament och än fler sakramentala handlingar.

Studiet av Kyrkans historia leder också till upptäckten av liturgin. Liturgin ligger dold i Nya Testamentet men blottläggs i det historiska skeendet.

Även  om den allmänkyrkliga tron inte är ny har Ulf genom sin brottningskamp försett oss med en bra översikt. Boken kan nästan användas som uppslagsbok. Den ger läsaren hjälp med logiken och visar på en del av Guds vision för oss. Onekligen har de historiska kyrkorna inklusive Missionsprovinsen tillgång till Guds vision om en, helig, allmännelig och apostolisk.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för intressanta tankar. Fastnade lite för/på att "Kyrkan fanns innan Bibeln", vilket förmodligen är ett odiskutabelt historiskt faktum. Intressant fråga är vilken uppfattning man vill "slå ihjäl" med en sådan sats och vad det är man vill ha sagt i stället? Kan möjligen vara min bakgrund som "Bibeltrogen Vän" som gör att får erkänna mig aningens provocerad av uttrycket... :) Skulle hursomhelst vara intressant med en utveckling av ämnet.
/Per H

Anonym sa...

Under förutsättning att Jesu syn på Skrifterna bortses från kan med anspråk påstås att Kyrkan fanns före Bibeln ( som för övrigt inte är en bok)
/Magnus Olsson

Niclas sa...

Jag kanske inte hänger med, men vilken bok pratar du om Håkan? Andliga rötter? Någon del av memoarerna?

Annorzzz sa...

Hmmm, det låter som om andliga rötter verka vara något att läsa, även för en katolik.

Ska hålla utkick på pingstloppisarna (där sån litteratur säkert numera kannfås billigt) :-)

S-E Daniel Nilsson sa...

Det katolska påståendet att kyrkan fanns för Skriften är det förvånansvärt många som accepterar - även den tveksamme Per H ovan vacklar. Det borde vara uppenbart att det här inte är vad Skriften själv vittnar om. Den säger att Ordet från Gud kom gång på gång på gång, och enskilda människor och församlingen gensvarade och byggdes upp. Ordet kom först, det temat slås an redan från första versen.
Att säga motsatsen leder till bristande respekt för Ordet (bibelteologer i egentlig mening har i RKK kommit fram bara på senare år) och slutsatser som att kyrkan även i vår tid kan göra tillägg, vilket inte minst RKK ständigt gör, något som fortgått i skrämmande tempo sedan Luthers dagar.
Man kan för övrigt inte heller bejaka RKKs syn på sig själv som fornkyrkans direkta fortsättning. Istället är det något annat, en 'rest', en 'kvarleva' (1917) som är denna direkta fortsättning. Den här av Gud bevarade resten har haft många skepnader. Men den har kännetecknats av evangelisation, Andens gåvor och frukt, skrifttrohet, lekmannamakt, fria församlingar - alltså sådant som kännetecknade fornkyrkan men som samfundet RKK i högre grad eller helt lämnade bakom sig. Därmed inte sagt att det finns miljoner inom RKK som tillhör kvarlevan och kännetecknas av god kristendom.

Anonym sa...

Jag blir också lite förskräckt av att läsa RKK-tankarna att kyrkan skulle "producerat" Bibeln. Det implicerar ju outtalat att man inte skulle vara Skriften underställd. Vad detta leder till ser man ju i katolsk teologi och Marias upphöjande till nästintill halvgudinna där man helt klart INTE underställer sig Skriften. Det faktum att UE nu också anammat detta hur vackert beskrivet det må vara får dock inte bortta det faktum att han nu bekänner sig till det som inte är grundat i Ordet som en säker klippa. Inte tänker du väl överge Ordets klara vittnesbörd, Håkan?
/Theodor

Håkan Sunnliden sa...

Niclas, - Andliga rötter är en bok. Du finner den på Ulfs blogg, se mina länkar.

Daniel, - visst kom ordet först. Men här talar jag om det skrivna ordet, se nästa blogg.

Theodor, - självklart kommer jag aldrig att överge Ordets klara vittnesbörd. Du men väl Bibeln?