tisdag, september 16, 2014

Förstå visionen

När jag nu tänker skriva ännu en blogg om visionen ser jag att det finns två äldre populära inlägg just med det tema jag ömmar för.  De skrivna för ganska precis ett år sedan.  Det första under rubriken Kristi kyrka blir synlig och det andra under rubriken Förnya eller förändra? I båda inläggen längtar jag efter förändring.  Men jag vill påstå att det är mer än en längtan. Det är ett hopp. Idag ser jag tydligare skillnaden mellan ett hopp och ett levande hopp. Det senare är fött av Gud och får därför inte överges. Vi måste med andra ord ha del i Guds vision.  Det är den vi ska leva i, av och för. Det är att leva i Krisus.

Jag tror att vi ska akta oss för att leva i sammanhang som saknar vision och i stället leva och verka för att upptäcka och förverkliga Guds vision för det sammanhang i vilket vi lever. Gud har ett mål för oss idag!

Men det börjar inte med modeller, strategier eller arbetsledare, utan med upptäcken av Guds närvaro, vilja och mål. När Paulus adresserar församlingen i Korint gör han det konsekvent med ett eskatologiskt perspektiv.  När korintierna ser splittring skriver Paulus om enheten eftersom vi är ett i Kristus.  När korintierna drar varandra inför världslig domstol skriver Paulus om Herren som domare och vi som hans  medarbetare.  När korintierna lever i otukt och incest skriver Paulus om äktenskapet som reflekterar det himmelska och så vidare.  När Jesus ger oss saligprisningarna ger han det himmelska till de fattiga,  hungriga, sörjande eller förföljda. Han och Paulus i hans efterföljd ger oss evangelium, det vill säga inkarnerar Guds himmelska vision. Denna vision är också för oss - i vårt sammanhang. Här finner jag den nyckel vi behöver. Det finns en träffande vers i Ords 29:18

Where there is no vision, the people perish (KJV)

Där profetia icke finnes bliver folket tygellöst (1917)

Utan uppenbarelsen går folket vilse (FB)

Utan profeter förvildas folket (Bibel 2000)

Det är avgörande för andliga ledare att förstå, predika och arbeta med Guds vision. Paulus skriver i Romarbrevet att Guds rike inte är grundat på något yttre som en byggnad, budget ellet annat som upptar så mycket av vår tid. Inte av mat eller dryck hur viktiga de än kan tyckas.  Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje.

För att denna sanning inte ska vara ett luftslott,  stanna vid ett ideal eller göra oss överandliga har Gud visat oss vad inkarnationen betyder. Visionen måste inkarneras för att bli verklig. Det är först här vi behöver en strategi,  en organisation och en budget. Det gäller för oss att inte göra som ledningen inom Svenska kyrkan - blanda samman medel och mål. Eller än värre inte se eller förstå visionen.

Inga kommentarer: