måndag, november 12, 2018

Jordan B. Peterson, den svenske utrikesministern och Joel Halldorf

En av de böcker som kommit till mig är Jordan B. Petersons bok 12 livsregler - ett motgift mot kaos. Varje livsregel får ett kapitel och jag har läst två kapitel. Mycket intressant. Jag gillar verkligen den mannen. Det betyder inte att han är alltigenom bibliska men det har heller aldrig gett sig ut för att vara. Peterson är filosofisk bevandrad och har genom egen forskning och tankemöda skrivit den här boken. Han grundar eller finner åtminstone grund för sina funderingar i religionen och då inte bara kristendomen utan också från de asiatiska religionerna. Han är inte bara bevandrad utan han drar sina slutsatser från forskningen. Samtidigt medger han att mycket inte är åtkomligt för forskningen.

Det kanske till och med är så, om jag förstått saken rätt, att det mesta inte är åtkomligt för forskningen. Frågor som rör en människas tankar, upplevelser, smärtor, erfarenheter, mening och så vidare är inte alls åtkomligt för vetenskapen. Vetenskapen erbjuder med andra ord ytterst begränsade redskap. Vetenskapen utgör endast en liten del av Varat.

När jag läser avbryter Kari och börjar citera från Expressen. Jordan B Peterson har tydligen svarat på den svenska utrikesministerns oförskämdheter. Peterson kan knappast vara ovan vid sådan påhopp men när en offentlig person som Margot Wallström som representerar ett helt land är oförskämd svarar han. Eller kanske var det så att han fick frågan och därför svarade. Peterson säger:

Jag ser inga bevis på att hon vet något alls om vad hon pratade om.

Det är inte första gången men i bästa fall sista gången som Wallström gör bort sig. Hon har tidigare flera gånger uttalat sig om Israel på¨ett sätt så att hon inte längre är välkommen till Landet. Men kanske får vi snart en ny regering och då också en ny utrikesminister. Du kan läsa artikeln där Jorda B. Peterson svarar genom genom att klicka här.

Det sägs att Peterson provocerar. Det tror jag inte är alldeles klart. Eftersom han strävan är att vara saklig och eftersom han menar sig ha funnit något värt att dela med oss andra tror jag hans syfte är betydligt mer allvarligt än att uppträda som något slag av stå-upp-komiker. Nej, snarare är det så att människor blir provocerade just därför att han är seriös.

När jag plockade fram intervjun i Expressen fanns där flera artiklar. Peterson blev tydligen populär på kort tid i Sverige eller är han bara ett villebråd? Jag vet inte, men när jag läser Joel Halldorfs lärda påståenden blir jag än en gång lite betänksam. Jag tycker Halldorf gör det alldeles för lätt för sig när han reducerar Peterson och hans insikter till "enkel dygdeetik". Det låter nästan arrogant för att vara ärlig. Jag kan inte säga att jag känner Joel Halldorf men han har ju blivit en ganska stark röst i opinionen. Förhoppningsvis välförtjänt, men här gör han ingen stark insats.

Halldorf som är teolog säger att Peterson underskattar gemenskapens betydelse och nåden! Jamen, Peterson predikar väl inte kristendom!? Det är klart att han inte stryker under den kristna kyrkans betydelse än mindre den kristna nåden. För det första hämtar Peterson insikter från alla religioner och för det andra handlar hans budskap inte om gemenskaper eller nåd. Men trots det individualistiska perspektivet är det fortfarande fel, enligt min mening, att reducera Petersons tankar till "enkel dygdeetik". Det är att vilseleda läsaren.

Så hände det att det för en gångs skull, också på svensk mark, samtalades om något för oss män och kvinnor väsentligt. Då får man inte göra som Wallström och Halldorf.


1 kommentar:

Torbjörn Lindahl sa...

Även Michael Grenholm har ju debatterat Peterson i Dagen.