måndag, mars 10, 2014

Ulf Ekmans konversion

Det kanske inte är så konstigt att det har blivit ett sådant tjoande över Ulf Ekmans konverterande. Jag tycker naturligtvis det är bra eftersom det tvingar dem som är seriösa att reflektera över Kyrkans tro och sitt eget förhållande till Kyrkan. Paulus undervisar tydligt om Kyrkan i bland annat 1 Kor eller än mer och något mer kontroversiellt i Romarbrevet. "Några håller sig till Apollos", "några håller sig till Kefas" och andra "till Paulus". Paulus tyckte aldrig om att ha sådana efterföljare. Jag tror inte heller att Ulf tycker om att ha sådana efterföljare, lika litet som jag själv. Och Jesus ville absolut inte ha det. Det finns väl ingen som har gjort det så svårt för sina efterföljare som Jesus. "Om inte er rättfärdighet övergår de skriftlärdes och fariséernas kan ni inte komma in i himmelriket", sa Jesus. Vid ett tillfälle förklarade en man att han ville följa Jesus så fort han begravt sin far. "Nej, det går inte", säger Jesus. Till en annan sa han att han först måste  sälja allt han äger och sedan följa Jesus. Och så vidare ...

Kristen tro och kristet liv handlar om att hålla sig till Jesus, att bygga på Honom, aldrig på någon människa, inte ens något helgon. Ska det vara så svårt? Jo, det är det. Det är lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga än för en människa att ta sig in i himmelriket. Omöjligt med andra ord ... men för Gud är allt möjligt. Gud kan ta in alla människor i sitt rike om människan själv bara vill. Priset är betalt.

Det är fantastiskt  att se hur Gud sållar agnarna från vetet i vår tid. Det är en sak att tillhöra en kyrkoorganisation eller ett samfund. Men det är något annat att tillhöra Kristus. För alla oss som tillhör Svenska kyrkan har det blivit alltmer uppenbart. Svenska kyrkan och Kristi kyrka har kanske aldrig varit ett och detsamma, men nu har de två glidit isär att alla vi som tillhör Svenska kyrkan måste reflektera över förändringarna. Och självklart förvissa oss om att vi är rotade i Kristus. Denna prövning behöver medlemmarna i Livets Ord göra. Stiftelsen Livets Ord är inte detsamma som Kristi kyrka även om de till stor del överlappar varandra. Kan det vara så att vissa medlemmar inte kan särskilja stiftelsen och dess verksamhet från Kristi kyrka? Kan det vara så att Ulf Ekman kan det?

Vi har redan sett hur hela samfund löses upp och / eller slås samman. Vi ser hur nya församlingar bildas överallt och EFS har det till och med som målsättning. Det borde för övrigt Svenska kyrkan också ha under rubriken Mission i Sverige. Vi lever i ett sekulariserat land med kyrkor och samfund som ryckts upp med rötterna. Snart finns bara den Allmänneliga kyrkan kvar och den är representerad i alla kyrkor och samfund, mer eller mindre. Mer i vissa sammanhang och mindre i andra. Det är inte konstigt om människor väljer att ansluta sig till sammanhang som där den Allmänneliga kyrkan är mer representerad.

Inga kommentarer: