tisdag, mars 07, 2017

Re-formatio

Under den senaste tiden har begreppet re-formation kommit till ytan och inte så sällan missförståtts, används felaktigt eller dekonstruerats, gjorts om och fått nytt främmande innehåll. Det är inte säkert att "vanliga" människor genomskådar det. Vad är tragiken? Är tragiken att det finns folk som utnyttjar tanken på reformation på ett otillbörligt sätt? Eller är tragiken att "vanliga" människor inte begriper det? Jag vet inte. Kanske både ock.

Ordet reformatio är latin och betyder att återge något dess ursprungliga form, förnya eller ge ny form åt samma innehåll. Det senare kan kanske hävdas i vår tid. När det kommer till kyrkan behöver den ständigt förnyas, latin semper reformanda, men inte till innehållet utan till formen! Det är inte tillåtet att lägga till och dra ifrån hursomhelst. Man kan inte göra som 25% av prästerna i Västerås stift deklarerar i Kyrkans Tidning att man inte bryr sig om Jesu uppståndelse från de döda! Sådant är högförräderi och inget annat. Det är ett kraftig brott mot den bekännelse de lovat att hålla sig till i prästlöftena. Nu har vi inte dödsstraff i vår tid och det är bra, men förr fanns det. "Häxor" brändes som bekant på bål. Som sagt är det för väl att vi inte har kvar det, men principen "syndens lön är döden" är fortfarande giltig. Rent kyrkorättsligt är väl ändå en så kallad "avkragning" på sin plats. Jag vet inte hur många 25% präster är i Västerås stift. Kan det vara 100 personer? Knappt skulle jag tro. Men det gäller inte bara Västerås stift. det gäller också Stockholms stift. Och även om det saknas belägg kan det finnas fler stift. Hur har det blivit så här? Är det bara ett utslag av liberalteologin? Nej, det tror jag inte. Det fanns och finns fromma liberalteologer.

Men så mycket är klart att det rör sig om präster som aldrig har lärt känna Jesus.

De är inte heller kloka nog att hålla sig kyrkans bekännelse.

F Dag Sandahl har igår skrivit en utmanande blogg i ämnet. Bloggen heter Mot Hillert. Du kan läsa den genom att klicka här. Hillert heter Sven Hillert och har tidigare utbildat präster. Nu är han visst präst i Gävle. Han är tydligen lärjunge  till KG Hammar. Det utmanande med Dags blogg är att han hänger ut Hillert med namn. Får man göra så? Jag vet inte. det visar sig nog. MEN ur ett kyrkligt perspektiv får man det. Ja, man är nog skyldig att göra det. Det ska varnas för sådana. Så gjorde Paulus. Så gjorde Johannes ...

Det har varit och till stor del är det fortfarande så att i kyrkan råder en tystnadens kultur på det här området. När tystnaden bryts kan det förvisso bli ett förfärligt hojtande. det vittnar kyrkans historia om. Men kanske var det avgörande? Kanske är det avgörande i vår tid?

Jag hoppas tystnaden bryts och att förrädarna avslöjas för människornas skull. Är jag då ond? Nej, jag kanske är god?

Världen Idag hade en bilaga om reformationen. Läs den gärna genom att klicka här. Det finns anledning att återkomma i ämnet och att lära känna reformationen, det vill säga det rätta innehållet av Guds evangelium till människorna - om än i andra former än Medeltidens.

2 kommentarer:

Anonym sa...

När en präst offentligt i tal eller skrift yttrar heresier måste det ju kunna vidareförmedlas.

Det synes som att kyrkotukten har försvunnit i Svenska kyrkan för det ändamål den i första hand funnits från början.

Jag skulle säga att om man tror att Jesu uppståndelse från de döda inte är av betydelse eller inte har hänt så är det att avfalla från tron, en heresi. Enligt Katolska kyrkans kanoniska lag innebär det exkommunition Latae sententiae, det vill säga utan prövning i något domkapitel. Vore det en präst är den förstås suspenderad (men präst är man alltid eftersom det är ett sakrament och sakramentet kan inte göras ogjort).

Vore kanske något för Svenska kyrkan men det kommer knappast att hända. Man får ju ibland uppfattningen att det är värre med "för mycket tro" än för lite tro, apropå olika processer mot gammal- och högkyrkliga präster.

Jonas M

Frasius sa...

Hej Håkan,

Din tänkvärda text (som du förstår delar jag din syn på allvaret i att förneka uppståndelsen) innehållet ett sakfel: Dessa präster har inte brutit mot prästlöftena. Svenska kyrkan avgör själv vad prästlöftena innebär. Den hemska sanningen är alltså att dessa prästers lära ryms inom Svenska kyrkans tro.

Kh Jakob Fjellander
Lutherska Konkordiekyrkan