lördag, mars 04, 2017

1 veckan i Fastan

Mark 1:12-13

Inledning: Är det skillnad mellan att bli prövad eller frestad? Kommer dessa från Gud eller satan? Det grekiska ordet peirazo ger oss ingen ledtråd. Ordet är snarast ett konstaterande att vi prövas eller frestas. Frågan är snarare hur vi förstår prövningarna och hur vi hanterar prövningen. Kanske kan veckans evangelium lära oss något.

1. Anden drev Jesus ut i öknen
a) Vi får veta att Anden är närvarande men kan inte uppfatta det som extraordinärt. Jesus är Guds Son och Anden är hjärtat, drivkraften i hans liv. Det skulle nu prövas vem Jesus är. I Matt börjar frestelserna med orden ”Om du är Guds Son … ” Jesus får nu möjlighet att visa vem han är och att han håller sig till Guds vilja. ”Människan lever av allt som utgår från Guds mun … och Honom endast ska hon tillbe och ära.”
b) Det var viktigt för honom och det är viktigt för oss alla att veta vilka vi är och att hålla sig till Guds vilja. Vem är du? Håller du dig till Guds vilja? Och vad betyder det i sådana fall? Du bekänner att du är Guds barn och det ska Anden pröva.  
c) Alla som drivs av Anden är Guds barn, Rom 8:14. Anden leder oss in i prövningar, men också ut ur prövningar, 1 Kor 10:13. Det finns alltid en utväg.

2. Jesus var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan
a) Vi kan inte lägga alltför stor vikt vid att prövningen pågick i öknen eller att den varade i 40 dagar. Våra prövningar stannar inte vid en eller flera händelser. Inte heller begränsas de till fastetiden. De pågår hela livet. Däremot kan vi ta med oss att det var satan som satte Jesus på prov, jämför GT-texten, 1 Mos 3:1–13. Vad är det som prövas? Vår identitet. Det är vår relation till Herren som prövas. Vår trosgemenskap. Vi ska hålla oss nära Herren för att kämpa den goda kampen och för att en dag fullborda loppet.
b) Vi vet alla att ingen är fullkomlig såsom Gud vill att vi ska vara. ”Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet ifrån dig.” Genom Adams olydnad blev vi alla syndare. Det är ofrånkomligt.
c) Men det finns en sak till som är ofrånkomlig och det är Jesu lydnad och seger, episteltexten Hebr 5:7–10. Det är hans sätt att fullborda loppet. Adam skyllde ifrån sig och lade skulden på Gud. Han hanterade sin olydnad fel men Gud vände förlusten till seger och uppväckte Herren Jesus från de döda. Den fasansfulla döden räknade Gud som ett offer, ett offer som gav Gud juridisk rätt att förlåta synder. Jesus tog skulden. Han betalade priset. Han blev lydig intill döden och vi blir erbjudna förlåtelsen.

3. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom
a) Hela jorden och hela himlen, hela tillvaron omger honom. Men Jesus kunde urskilja vad som kom från de vilda djuren och vad som kom från Guds änglar, vad som kom från satan och vad som kom från vår käre himmelske Fader.
b) Vi kan också lära oss att känna hur satan prövar och hur Gud talar. Den Onde talar om för dig hur dålig du är eller hur bra du är. Den onde riktar in sig på din person, har fokus på dig. Gud talar också till dig och Han säger: JAG har inte gett upp dig. Jag förlåter dig. Du är mitt älskade Barn. Skulden är betald och så fokuserar Gud på sin älskade Son. Jesus är Herren.
c) Så får vi vandra genom världen ”i Honom”, med många och stora möjligheter att hålla oss till Herren. Då blir fastetiden inte främst en tid då vi kämpar med oss själva, utan en tid då vi fördjupar vårt förhållande till den gode Guden, så vi lär oss att tro att Anden är också oss. Han leder oss till Jesus.

Avslutning: Så lär vi oss att förstå syftet med prövningarna och att hantera dem på rätt sätt.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Katolska kyrkan avvisar ju den nya svenska översättningen av Herrens bön mot bakgrund av att "prövning" kan uppfattas annorlunda än "frestelse".

Jonas M

Håkan Sunnliden sa...

Ja, det kan man fundera över. Kanske har de rätt. Kanske är alla frestelser ytterst sett prövningar? Nja, jag tänker nog snarare så att frestelsen kommer från djävulen med avsikt att få oss på fall. Prövningen kommer från Gud i avsikt att stärka oss, ge oss möjlighet att vinna seger. Men Gud kommer naturligtvis till oss också i frestelserna för att om möjligt vända också dessa till seger. Hur som helst är det samma ord på grekiska. Kanske ligger det en helighet i ordet?

Anonym sa...

Jag undrar om detta kan vara skälet.
Jesus manar oss på andra ställen att be att vi inte ska utsättas för prövning.
I detta förefaller det mig nu som att det väger lika mellan de två , men jag föredrar Fader vår före Vår fader...JN

James Kenny sa...

Frid Hakan,

Oavsett om vi ar provad eller frestad du har ratt nar du sager att vi ska halla oss nara Jesus och ber for den Helige Andens Ledning. Jag tror provningar och frestelse ar en mojlighet att forstyrka var tro och vanda om fran vara syndiga liv?

Gud Välsignar Er!
James