söndag, november 16, 2014

En fantastisk kallelse

Idag har vi varit i högmässan, söndagen före Domsöndagen.  Där lästes det texter ur Bibeln. Episteltexten är från Fil 3:20 ff. Texten börjar: "Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss,  herren Jesus Kristus." Ja,  det står faktiskt herren med litet h. Där har nog kommissionen missat något väsentligt eftersom vi talar om universums Herre. Men, men det kanske kan bli en motion till kyrkomötet om en ny bibelöversättning så småningom.

Episteltexten blir extra intressant om jag läser den med det eskatologiska perspektivet. Vårt hemland är himlen,  - redan nu. En kristen längtar dit och koinonians uppgift blir att utgöra detta hemland redan här i tiden. I denna koinonia väntar vi på Herrens ankomst. Och Han är inte långt borta därför att i evangelieläsningen fick jag höra att Guds rike är mitt ibland oss. Eller som det står i översättningen "i er".

Som kristna har vi en fantastisk kallelse,  - i tid och evighet.

Imorgon ska jag försöka lyssna till kyrkomötets ledamöter via webben. 

2 kommentarer:

Daniel Giertz sa...

Går det inte att motivera litet h i svensk översättning?

Håkan Sunnliden sa...

Det gör det säkert men det är bättre med stort H. Det grekiska ordet kyrios kan i och för sig användas om vilken herreman som helst, men här är det inte fråga om vem som helst. Sammanhanget ger för handen att det handlar om universums Herre.
I GT skrivs en av beteckningarna på Gud som så:HERREN.
Stort H om Herren Jesus förordar jag bestämt. Helst ska ordet stå i bestämd form.