måndag, mars 15, 2010

Lekmannaledare

Vi har inte kommit så långt än att kopplingen mellan Värnamo församling och cellerna är klar. Vi har som ni vet fått en ny kyrkoherde vilket bland annat betyder att vi behöver avvakta och se vilken ställning lekmännen i allmänhet kommer att få. Det är alldeles för lätt att reducera lekmännen till cellmedlemmar och därmed få ett nästan sekteriskt drag eller åtminstone reducera cellerna till en verksamhet bland andra. Så kan vi inte göra. De kristtrogna utgör en helig gemenskap och måste uppfattas, beskrivas och uppföra sig så. Det betyder att vi måste få se ett skeende både på hushållsnivå och på den lokala församlingsnivån. I detta spelar lekmannaledarna en avgörande roll.


Lördagen den 17 april genomför vi som planerat en träningsdag för lekmannaledare. Eftersom jag igår lärde mig att lägga ut en bild på bloggen bifogar jag här foldern. Om du dubbelklickar på bilderna blir de till m in glädje förstorade.Innehållet blir enligt nedan, men med reservation för att deltagarna själva kommer att styra mer än vad som är möjligt att planera. På sidan fyra, den sida som inte kom med här, står att vår kyrkoherde medverkar, men också pastor Hans Sundberg som har rika erfarenheter från Vineyard och lovsången leds av Peter Persson ifrån Karlstad. Det är inte nödvändigt med anmälan och kostnaden är satt till 0;-. Så välkomna! Och hjälp mig gärna att sprida detta till andra intressenter.

Inga kommentarer: