lördag, december 15, 2007

Den nya äktenskapsbalken

Kyrkostyrelsen har nu äntligen fattat sitt beslut eller rättare sagt svarat på remissen angående den nya äktenskapsbalken. De säger JA till en könsneutral äktenskapslagstiftning (vad annat var att vänta), men NEJ till att ordet äktenskap kan omfatta två personer av samma kön. Jag måste säga att jag är något lättad. En ny utredning hade knappast ändrat saken.

Att denna världen säger ja till tvåkönade relationer är inte mycket att göra åt. Vi i kyrkan kommer emellertid att drabbas av problemet på så sätt att Ärkebiskopen vill att vi ska "välsigna" samkönade partnerskap. Det gör att Sveriges Kristna Råd inte kommer att uttala sig. Det finns ingen ekumenisk enighet om något sådant "välsignande".

En annan svårighet är att vi präster "måste" ställa upp. Men jag har hört att det finns förslag om att varje präst enskilt fortsättningsvis måste anhålla om vigselrätt. Vi får se var det tar vägen.

Om Göran Hägglund hörde av sig? Nej, det gjorde han inte. Det är kanske ingen viktigt fråga för honom.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad jag förstod så är det så att varje präs måste anhålla om vigselrätten. Det är konstigt hur man kan se på samma sak på två så helt olika sätt.
Å ena sidan så är det självklart varför det inte finns någon ekumenik bakom ett sådant uttalande av Sveriges Kristna Råd, å andra sidan tror jag att "Svenska kyrkan" är stolta över att det inte finns någon ekumenik för då tror de att de går i framkant och "banar väg" för något gott och kämpar den goda kampen. Visst banar de väg, men är det för något gott?