tisdag, oktober 06, 2009

Varför är du med i Svenska kyrkan? Del 2

Organism eller organisation? Nej, organism och organisation! Det är stora fördelar med att blogga därför att utrymmet är så begränsat. Jag måste skriva kort, - men då borde det samtidigt vara väl genomtänkt. Fast oftast blir väl bloggen både kort och spontan. Nackdel? Jag tror inte det. Synen om kyrkan, ekklesiologin, har alltid varit oerhört viktig av en rad olika skäl. Den allmänna kristna tron är ändå att Gud har gett oss Jesus Kristus. Men Jesus fortsätter att vara närvarande även efter sin himmelsfärd nämligen genom Kyrkan. Kyrkan är därför förlängningen av inkarnationen. Den Helige Ande har verkat och verkar i och genom Jesus Kristi kropp, det vill säga sin kyrka. Därför är kyrkan en, helig och allmännelig, på latin katolon. Detta är också min tro, men inte alla kristna förstår kyrkan på det sättet.

Nästa steg i tanken är att denna organism för kyrkan är en organism alltid tar sig uttryck i en organisation. Också det har att göra med inkarnationen. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Jesus tar sin boning i kyrkan/församlingen, men den består av människor som är organiserade som en kropp. Organisationen eller strukturerna kan natruligtvis se olika ut och förändras över tid. Det är viktigt att organisationen tjänar organismen. Därför är organisationen viktigt. Svenska kyrkans organisation är så undermålig att just dessa frågor är viktiga. Svenska kyrkan som tidigare bara var kyrkan i Sverige; det blev Svenska kyrkan första gången i slutet på 1800-talet när andra samfund blev tillåtna i Sverige har under 1900-talet glidit iväg så att det är nödvändigt att stryka under att Kristi kyrka och Svenska kyrkan är två olika enheter om de än överlappar varandra. Jag anser att det är en sådan krist att Guds folk nu måste förstå att ta ansvar för sina egna liv och inte förlita sig på biskoparna eller prästen. Det handlar nu om lekmännens vilja att ta ansvar för sig själva och sina hem. Då kanske den kristna tron kan överleva.

Det finns ytterligare en sammanhållande länk mella de två enheterna och det är sakramenten. Men det får jag inte rum att skriva om här och nu. Idag åker jag till Borås några dagar för sjukhusets räkning, på fredag till Göteborgs Domkyrka för att vara med på biskop Bertils begravning. Men kom gärna med synpunkter så återkommer jag.

Inga kommentarer: