lördag, oktober 24, 2009

Därför är jag med i Svenska kyrkan! Del 2

Jag inser att jag fortsättningsvis i lika hög grad som tidigare kommer att använda mig av tesen att Kyrkan uppträder på olika nivåer. Förutom att det är bibliskt löser det massor av frågor. Dessa frågor må vara av dogmatiska, ekumenisk eller pastoral art. De blir helt enkelt lösta på sin nivå. Jag ska förklara.

1. Vi talar om Svenska kyrkan och hur den glider bort från den allmänneliga kyrkan. Vem löser det problemet? I vart fall inte du eller jag, knappast några andra individer heller ens biskopar. Svenska kyrkan är ett samlingsbegrepp för att relatera till andra kyrkor och samfund. Det är bara i relation till Romersk-katolska, ortodoxa kyrkor eller Anglikanska kyrkan som vi kan få ordning på Svenska kyrkan. Problemet måste behandlas på den nivån och av dem människor som finns där.

2. Vi talar om Värnamo församling. Nu blir det lite svårare eftersom församlingen lider under stiftets och Svenska kyrkans tillsyn. Samtidigt medför det en hel del fördelar. Här gäller för församlingen att manövrera rätt. Själv tror jag att det bör ske ekumeniskt också på lokalplanet men det kan bara bestämmas av dem som har möjlighet att bestämma detta, det vill säga kyrkofullmäktige eller kyrkoråd. Här ska vi veta att kyrkoherden har en mycket stark position och det är viktigt vem som innehar den posten. Det här vet kyrkkopolitikerna om och de gör vad de kan för att styra valet av kyrkoherde vilket ofta är ett mycket stort misstag. Hur kan vi påverka på den här nivån? Paulus lär oss att vi ska be för våra ledare. Det är absolut den bästa vägen. Att inta en överlägsen attityd, vara generellt kritisk mot systemet och glömma bort att också kyrkopolitiker är människor leder inte till något gott. Ett annat sätt väl så effektivt är att lära känna, stödja och samtala med präster, kyrkopolitiker och andra ledare. Ett tredje sätt som kan vara bra i synnerhet på lokalplanet är att röst rätt på valdagen. Men det vi inte kan göra kan vi inte göra.

3. Men så uppträder kyrkan också på andra nivåer, på zon eller cellnivå som en husförsamling. Hur mycket tror du att du kan påverka där? Käre broder och kära syster - 100%! Nu gäller det att lekmännen tar ansvar eller är det så att förfallet inte bara gått från riksnivå till lokalplanet, utan också in i ditt och mitt hem? På något sätt upplever jag ditt och mitt hem som den sista kristna utposten. Om den ska stå eller falla avgör vi helt och hållet själva. Det betyder inte att vi inte behöver stöd och hjälp från lokal- eller riksplanet, men spelreglerna utgår inte därifrån utan från himmelen och vårt eget hem i den mån vi lever av himmelen.

3 kommentarer:

Anders Gerdmar sa...

Ett klokt och uppbyggligt budskap – kyrkan har överlevt både det ena och det andra, för Dödsrikets portar ska inte vara kyrkan övermäktiga. Och de fromma på lokalplan, liksom på andra plan, är det som genom sin trohet för elden vidare. Den kommer inte att slockna. Men det kan vara tufft på vägen.

Anonym sa...

Kyrkan, Kristi kyrka, den överlever nog, det håller jag med om. Men gäller detta också avfallna kyrkosamfund? Tänk nu på sändebreven i Uppenbarelseboken. Överlevde församlingen i Laodicea?
Det sägs att vi inte ska gå i ok med dem som inte tror. I följd av detta undrar jag då vad som händer med dem som går i ok med dem som går i ok med dem som inte tror?
Någon har sagt att avståndet mellan den liberala och den konservativa falangen tenderar att vara konstant - den förra går allt längre i ogudaktighet, och den senare kommer sakta tassande efter....

Ingmar Rönn

Fundersam sa...

Det finns inte längre något hopp för Svenska kyrkan som organisation. Vi gör bäst i att gå ur kyrkan och bygga upp en kyrka från grunden.

Det är sant att kyrkan har överlevt den ena faran efter den andra. Men kyrkan - Kristi Kyrka - är något som står över alla kyrkosamfund. Därför ställer vi inte oss utanför Kristi Kyrka genom att lämna en avfallen kyrka - något Guds Ord också kallar oss till:

"Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor." (Upp 18:4)

"Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor." (Rom 16:17-18)