torsdag, september 03, 2009

Jesper Svartvik en besvikelse

Här följer några korta kommentarer till framför allt Jesper Svartviks föredrag inför oss präster och diakoner i Växjö stift idag. Vi har varit samlade på S:t Sigfrids Folkhögskola för att få lära oss hur vi ska relatera till människor som är homosexuella. Det kan också vara en förberedelse för det beslut Kyrkomötet ska fatta senare i höst. Dagen var upplagd som en dag kring människosyn. Men hur kan någon ens misstänka att vi präster och diakoner skulle nedvärdera människan? Att vi skulle göra det så till den grad att vi behöver denna dag? Inte desto mindre hade Biskopen bett Svartvik att hålla ett bibelföredrag. Svartvik som gärna beskrivs som en lärjunge till Göran Larsson och som är oerhört kunnig när det gäller den judiska tron och traditionen har varit en person värd att lyssna till. Det är han även ikväll efter en mycket väl förberedd föreläsning om homosexualitet i Bibeln. Och ändå blev det så fel! Jag ska förklara med hjälp av fyra punkter.

1. För det första utgick han inte från skapelseberättelsen utan från Sodom och Gomorra. Han utgick från det negativa begreppet sodomi, ofta (miss-)förstått som homosexualitet. Han visade att berättelsen snarare handlade om sexuellt övervåld. Han fortsatte sedan på samma spår och förklarade att de få ställen i Bibeln som handlar om homosexualitet inte handlar om homosexualiltet. Detta var den röda tråden i föreläsningen.
2. För det andra avslutade han med att säga att många kommer att argumentera utifrån skapelseberättelsen, men att den inte handlar om man och kvinna, utan om familjebildning. Han hoppade över Jesu egna ord om att Gud skapade man och kvinna. Om han istället börjat föreläsningen här hade den förmodligen sett helt annorlunda ut.
3. För det tredje, och det smärtar mig mest, behandlade han Bibeln som ett antikt dokument, inte som en Guds uppenbarelse till det judiska folket. På en fråga menade Svartvik att det hebreiska och grekiska flutit samman på ett sådant sätt att GT skulle läsas i ljuset av sin antika samtid. Men detta är ju rena irrläran!
4. För det fjärde hanterades frågorna om homosexualitet enbart ur ett exegetiskt perspektiv. Ingenting sade om dogmatiken (Bibeln är ju vår norm) och ingenting om Kyrkans tolkning genom tiderna (annat än negativt). Däremot fanns ett pastoralt drag på så sätt att vi respektera och behandla homosexuella såsom Gud älskar dem. Det var snarast en uppmaning till oss. Här slog Svartvik in öppna dörrar. Det finns väl ingen som menar att vi ska behandla homosexuella illa.

Det var på flera sätt intressant och spännande att lyssna till Svartvik, men det var inte en kristen bibelförklaring. Han hanterade texterna som sekulära och antika dokument. Han tog inte in någon annan aspekt än de "vaga texterna" förutom att han misskrediterade dem. Svartvik sitter i Läronämnden och är en av dem som röstat för att Svenska kyrkan ska bejaka den nya äktenskapslagen. Nu förstår jag varför och jag sörjer.

7 kommentarer:

HH sa...

Jag tror att den absoluta majoriteten av de präster som står fast vid kyrkans bekännelse lyckligtvis - i likhet med dig - är bildade människor som lätt genomskådar den här sortens försök till indoktrinering. Följaktligen får heller inte en temadag som denna någon annan effekt än att den ytterligare cementerar den polarisering som finns i Svenska kyrkan.

"Vi är i majoritet, vi bestämmer, ni måste lära er att tycka som vi." Tror jag det att splittringen bara ökar när det är den nedvärderande attityden som råder i maktens korridorer. Man kan ju undra vilka det är som har behov av undervisning i ämnet människosyn.

JB sa...

Hej,
en bra reflektion. Det som förvånar mig är att de som förespråkar ett samkönat äktenskap vill söka belägg för sin ståndpunkt i Bibeln. Först argumenterar man med valda bibelord som i sig ofta är ganska vaga (i ett lösryckt sammanhang) och i nästa andetag avfärdar man bibeln som ett historiskt (och därmed dammigt och inaktuellt) dokument. Antingen får man hålla sig till Bibeln och då hålla den för sann (och levande och verksam idag), eller avfärda den och istället hitta argument i t.ex historien. För 500 år sedan trodde man att vår Jord var universums centrum, nu vet vi bättre. Idag tror "vi" att människan är all sannings centrum och Gud (och Bibeln) får rätta sig efter det. Borde "vi" inte veta bättre och istället söka sanning och hjälp hos den levande Guden (för hjälp behöver vi!)

Markus Wallgren sa...

Märklig tid vi lever i. Maktspråk och övertydliga agendor. Gott att du berättar om hur det går till. Men det är en sorg och vånda att se hur processen går.

Anonym sa...

Nja. De vill väl inte söka stöd för sin ståndpunkt i första hand, snarare vill de rycka mattan undan fötterna på dem som faktiskt har stöd för sin ståndpunkt i Bibeln. Och det gör man väl enklast genom att i skydd av en lärd ordridå vända ut och in på texterna och få det att se ut som om de skulle säga raka motsatsen till det de faktiskt säger...
"Skulle då Gud ha sagt"-metoden är fortfarande i fullt bruk. Varför skulle den onde överge en vinnande konstruktion?

Ingmar Rönn

Anonym sa...

Tack for intiresnuyu iformatsiyu

Anonym sa...

ödmjukhet ingår visst inte i den teologiska utbildningen, däremot har jag fått lära mig det av kyrkan sedan jag var liten. Det tackar jag för .
men du skulle nog behöva slå upp det ordet igen, för ja bara för att du är utbildad präst är du inte per automatik en välkomnande människa, det märks mycket väl, jag blir ledsen att det härliga i den kristna kyrkan förvrids av snåla människor utan ödmjukhet.

Samuel Svensson sa...

Tack Håkan Sunnligen att Du så klart och analytiskt genomskådat Jesper Svartviks försök att avhända Bibelns texter om homosexualitet på deras verkliga innehåll. Om det nu är så att begreppet 'sodomi' i vissa judiska texter kom att upplevas såsom uttryck för bristande gästfrihet, så tar inte det ett ögonblick bort den bibliska grundtextens tydliga anknytning till homosexuellt umgänge 1 Mos 19:5. Så också med hans övriga argument i samma riktning. Framförallt saknas aknytningen till den Andens sedliga kraft i vilken de som i Korint levt i aktiv homosexualitet blev fria.Se 1 Kor 6:11. Jag måste instämma i prof. Tryggve Mettingers ord, när han beklagar de som använder teologin som ett antimissilvapen, när Herrens ord drabbar oss. Samuel Svensson