tisdag, februari 24, 2009

Vad är en församling?

Det är möjligt att frågan om att bilda nya föramlingar gått så långt att många inte bryr sig, många tycker att det är självklart och många tycker absolut inte. Där har vi dilemmat! För min del är det närmast en teologisk fråga. Nu fick jag en kommentar på min förra blogg om att bilda nya församlingar. Frågan var kanske given; ska vi omdefiniera begreppet församling eller ska vi ändra oss? Det beror naturligtvis på utgångspunkterna. Låt mig för att göra det kort visa på mina. Utgångspunkten är att Bibeln har företräde., Den är Kyrkans norm. I Bibel talar inte vare sig om någorn förening (enligt svensk lagstiftning) eller om någon kyrkokommun. Där betyder Kyrkan eller församlingen helt enkelt Guds utvalda eller församlade. Räcker inte det?

Jag är öppen för andra tolkningar, men jag tror att vi måste ta diskussionen. Detta betyder att om någon menar att församlingen är en förening eller kommun argumenterar jag emot detta. Om detta är definitionen menar jag att vi behöver göra om den. Jag ska inte behöva anpassa mig efter svensk lagstiftning för att vara en god kristen. Kristen är jag på Bibelns grund.

1 kommentar:

Rune sa...

Jag tänker på orden vi säger i nattvardsmässan: "Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd."

Ar det detta som konstituerar oss som Kristi församling på en viss plats: Det gemensamma nattvardsfirandet? Vi blir en enda kropp, genom att vi tar emot ett och samma bröd.

varma hälsningar
Rune Hjelm i Skövde