torsdag, november 06, 2008

Nu har det hänt

Jaha, nu har det hänt. Begreppet äktenskap ska tömmas på sitt innehåll och fyllas med ... jag vet inte vad. Jag tror ingen vet. Allra minst Reinfeldt. Egentligen är det obegripligt hur de kunnat hantera denna fråga så oproffsigt. Tänk om de kommer att hantera någon annan viktigt fråga på samma sätt. Jag såg i dagens SvD att Göran Hägglund lagt fram tre förslag till lösningar som alla fyra partierna kunnat enas om, men c, fp och m ville inte ens diskutera det. Det bådar inte gott.

Jaha, nu har det hänt. Prästerna ska tvingas att viga homosexuella. Kanske inte på en gång. Politikerna monterar nog ner äktenskapet bit för bit. Som de gjorde med prästämbetet. Är det inte märkligt att hedningarna ska bestämma över kyrkan - nu - när kyrkan är skild från staten? Vi har fler strider framför oss än vi anar. Eller också tar vi inte dessa strider utan följer Jesus ändå.

Jaha, nu har det hänt. Upproret mot Guds skapelseordningar utmanar kyrkor och samfund på ett enastående sätt. Det ska bli mycket intressant att se hur de kristna hanterar denna situation. Många kyrkliga potentater kommer att vrida sig och slingra sig, förvanska bibelordet och prata förvirrat. Det ska också bli intressant att se hur KD:s kärnväljare agerar. Kanske har KD genom sin ståndaktighet stärkt sin ställning. Låt oss hoppas det.

1 kommentar:

HH sa...

Tillåt mig fundera ett steg vidare här.

Eftersom den svenska staten nu är i full färd med att (i sann orwellsk, storebroderlig nyspråksanda) omdefiniera begreppet äktenskap, borde de kristna samfundens naturliga reaktion vara att återerövra begreppet genom att i alla kyrkliga skrifter använda ett helt nytt ord, som definierar just det som kyrkan i alla tider menat med äktenskap, dvs det av Gud välsignade förbundet mellan man och kvinna.

Det är ett faktum att språket förändras med tiden. För det mesta genom glidningar i det vardagliga språkbruket, men ibland genom mer drastiska ingripanden av detta slag. Kyrkan har alltid en viktig uppgift i att anpassa sitt språk i takt med dessa förändringar, för begriplighet och tydlighet. Nya översättningar av Bibel och kyrkliga skrifter behövs regelbundet, för att kyrkan ska kunna upplevas relevant för samtidens människor.

Den uppkomna situationen är inget undantag från detta. I det svenska språket kommer ordet äktenskap snart att ge andra associationer än det som kyrkan menar. Det är i detta läge kyrkan måste se över sitt språk för att bli tydligare och undvika missförstånd. Det är viktigt också för att förhindra att kyrkan själv går vilse, när nu kartan (språket) inte längre överensstämmer med terrängen.

Det finns inget som säger att begreppet äktenskap måste stavas just så som det gör idag.