lördag, mars 23, 2019

Israel inspirerar världen

Det är skönt att vara tillbaka i rutinerna, inte minst morgonrutinerna, efter Nepal-resan. Jag lägger märke till att jag tappar mark vad gäller bloggandet. Ibland funderar jag på att lägga av, men eftersom det är 2-300 personer som följer mig tar det emot. En idé kunde vara att helt gå över till hemsidan. Där finns också möjligheter att blogga ...

Häromdagen kom Menorah, förenade Israelsamlingens tidning i brevlådan. Den är alltid intressant att bläddra igenom och alltid finns det något läsvärt också för mig. Den här gången fanns en redogörelse under rubriken Israel inspirerar världen. I den redovisades några av de mest betydelsefulla upptäckterna i Israel under år 2018. Och jag häpnar. Några exempel:

1. Företaget Soldcold har utvecklat en färg som använder solens strålar för att aktivera en kylmekanism, vilket ger luftkonditionering utan el. Ju varmare solstrålarna är, desto mer svalnar anläggningen.

2. Den israeliske hjärnforskaren Eita Okun vid Bar Han Universitetet håller på att utveckla ett vaccin mot Alzheimers, något som kommer att påverka 47 miljoner människor världen över.

3. Andra forskare vid samma universitet som ovan är på väg att utveckla en lösning som med hjälp av ögondroppar rättar till alla brytningsfel.

4. Läkemedelsföretaget Collplant har tillsammans med ett amerikanskt företag påbörjat utvecklingen av 3D-tillverkade lungor för användning vid transplantationer. Går försöket bra, kommer tre ytterligare organ att framställas.

5. Bilar som drivs med vatten?Det israelisk/australienska start-up-företaget Electriq-global har konstruerat just en sådan bil. De första kommersiella bilarna förväntas komma ut på marknaden år 2022.

Det finns inte ord för att tala om det judiska folkets betydelse för sin omvärld.

tisdag, mars 19, 2019

Hemma från Nepal

Skönt att vara hemma igen efter resan till Nepal. Väl hemma får jag frågan hur jag upplevde att komma tillbaka till olyckans land. Ärligt talat inget speciellt. Jag har aldrig varit ängslig eller känslosam över att komma tillbaka till Nepal, men inte haft anledning tidigare. Det är ju fem år sedan olyckan inträffade. Den dagen olyckan skedde fylldes jag av Guds frid på ett mycket speciellt sätt och den friden har inte lämnat mig sedan dess.

Café Kairos i Kathmandu
Den här gången var det inte medresenärerna som reste mig därför att jag hade ett uppdrag. Den här gången var det Victor som hade ärende och Kari och jag som var medresenärer. Victor har varit nere kanske fem, sex eller sju gånger efter olyckan. Han arbetar inom näringslivet i Örebro-regionen och har hjälpt några av de sociala företag kristna vänner har startat i Kathmandu. Nu ville Five 14 som du kan läsa om genom att klicka här ha hans akuta hjälp. Five 14 består av tre bolag som samarbetar. De arbetar med Bed & Breakfast, Kairos café och Adventure. Det ställer ganska stora krav på samarbete förutom de vanliga företags utmaningarna. Det var både spännande och intressant att se hur Victor arbetade sig igenom processerna. Det är väl inte konstigt att vi är både glada och stolta över honom. Five 14 har idag upp emot 50 handplockade anställda, alla hämtade från gatan.

Förutom dessa bolag var det så att när olyckan skedde 14 maj 2014 reste Victor snarast till Kathmandu för att bistå mig. När han anlände togs han emot av Preston och Mirjam som arbetar i Katmandu sedan jag tror sju år tillbaka. De drev först ett bolag som heter Purnaa. Du kan läsa om det genom att klicka här. Mirjam var den första som besökte mig på sjukhuset. Hon kommer från Östersund och kunde läsa Psalm 91 för mig på ren skönsjungande svenska. Jag minns det än idag. Jag trodde det var en ängel. Och kanske var det det också.

Mirjam är gift med Preston som kommer från Kanada. De sålde Purnaa och startade i stället Dinadi som du kan läsa om genom att klicka här. De gör helt enkelt som så att de erbjuder kvinnor, ofta ensamstående, och flickor som hotas av försäljning att arbeta för dem. Victor fungerar idag som konsult också för detta företag. Det finns mer intressant att berätta om dessa företag. Vilken glädje att se hur människor som normalt sett aldrig skulle ha fått något arbete nu arbetar och tjänar pengar.


Utflykt med utsikt över Himalaya i bakgrunden
Vi hann också med en utflykt med utsikt över Kathmandu Valley. Här lär grundaren av Nepal en gång stått och blickat ut över dalen innan han bestämde sig för att göra detta till ett land. Här är höjden 2 500 m över havet. Sista biten upp går linbana. Själv finner jag inget nöje alls med de hör höjderna. Jag stannade nedanför så det är Kari som har tagit bilden.

Det är skönt att vara hemma igen.

Apg 10:16-33


10 17 Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda, stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, 18 och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. 19 Petrus funderade fortfarande över synen när Anden sade till honom: "Se, tre män söker dig. 20 Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem." 21 Petrus gick ner till männen och sade: "Jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit?" 22 De svarade: "Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga." 23 Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster.

V 17-18 säger att Petrus grubblade över synen. Ska synen betyda att vi inte längre behöver skilja mellan rena och orena djur? I förlängningen av en sådan tolkning finns det inte längre skäl till att dra någon gränslinje mellan judar och hedningar vad gäller bordsgemenskap, en brännande fråga i den första församlingen. Synen kan också betyda att Gud nu tar emot både judar (rena) och hedningar (orena). Det är det senare som är den rätta förståelsen enligt v 28.

V 19-23a Petrus tänkte fortfarande på synen när Anden informerade honom om de tre männen från Caesarea. Petrus fick ett kunskapens ord. Han får veta att han ska följa dem utan att tveka. Petrus får höra berättas om Cornelius och dennes uppenbarelse. Det är andra gången som vi får höra om vad som skett med Cornelius. Det har nu blivit skymning och de stannar över natten innan de beger sig i väg dagen därpå.

10 23b Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem, och några av bröderna från Joppe följde med honom. 24 Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. 25 När Petrus skulle gå in, kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. 26 Men Petrus reste honom upp och sade: "Stå upp! Jag är också bara en människa." 27 Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. 

V 23b-27 Några av bröderna från Joppe följer med Petrus tillbaka till Caesarea. Sällskapet består då av 10 män, se 11:12, tre från Cornelius hus, sex ”bröder” och Petrus. Så anländer de till Caesarea där Cornelius samlat ihop släkt och vänner. Cornelius är så upprymd att han faller ner för Petrus fötter och tillber honom. Petrus reser honom omedelbart upp och när de går in i stora rummet är många församlade.

10 28 Han sade till dem: "Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. 29 Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma?" 30 Cornelius svarade: "För fyra dagar sedan just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig 31 och sade: Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. 32 Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. 33 Då skickade jag genast bud efter dig, och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga."

V 28-29 inleds med att Petrus hälsar och börjar tala. Han säger: ”Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning …” Det är en sanning med modifikation. Det förbudet var inte absolut, men det fanns fog för det och det var politiskt inkorrekt. Det svåraste att hantera var bordsgemenskapen, se 11:2 och 3. Men också att gå in i ett hedniskt hus var impopulärt, se till exempel Joh 18:28. Att köpa livsmedel av hedningar, särskilt kött, var uteslutet för de lagtrogna eftersom djuren inte var rituellt slaktade. Därför blev det svårt att resa i främmande land och v 28 får här ses som att Petrus knyter an till detta.

I v 30-33 upprepas för tredje gången den syn Cornelius haft. Cornelius säger att de vill höra ”vad Herren har befallt dig att säga”. Med de orden bekräftar Lukas Petrus apostolat ytterligare. Vanligtvis började en missionspredikan med ett Skriftcitat, men här börjar Petrus direkt med anknytningen. Han har ju fått ett direkttilltal från Gud!

lördag, mars 09, 2019

Till Nepal

Om någon timme bär det av till Nepal. Den här gången är det pappa som följer med Victor. Victor har sitt engagemang i ledningen av två företag i Kathmandu. Kari och jag bestämde oss för att följa med den här gången. Det blir Karis fjärde och min tredje resa. Min senaste resa fick ett oönskat slut, men nu tror vi att det går bra den här gången.

Det visade sig när jag pratade med gode vännen och medarbetaren Hans Sundberg att vår kontaktman för pastorsutbildningen i Nepal är något involverad också i det arbete Kari och jag nu ska besöka. Jag känner på mig att Herren håller på att föra saker framåt genom att knyta ihop tidigare osannolika människor. Det kommer att bli en spännande resa.

För övrigt har jag inte bloggat på länge. Mitt kyrkopolitiska engagemang har tagit en annan vändning på så sätt att annat blivit betydligt viktigare. Jag ska naturligtvis göra mitt bästa  för Frimodig kyrka, men annat känns betydligt mer angeläget.

Arbetet med vår Bibelskola-on-line, som jag hoppas du har besökt har tagit både tid och kraft, men redan visat sig vara värt insatsen. I skrivande stund kunde jag se att skolan för närvarande har 41 bibelskoleelever. Jag kallar dem som även om You Tube kallar dem prenumeranter. I går kunde vi med glädje presentera det femte och sista ämnesområdet som är dogmatik. Det betyder att grunden är lagd och att det nu gäller att bygga vidare. Jag skulle tro att det är klokt att inte gå för fort fram. Eleverna ska hinna med. Kanske blir det lagom att lägga ut ett par avsnitt i vecka framöver.

Boken Evangelium enligt Matteus har fått en fantastiskt bra start. Först överraskades jag av Värnamo Nyheter som gjorde en intervju med anledning av boken. Om det var en överraskning var det en ännu större överraskning att Kyrkans Tidning hörde av sig och också gjorde en intervju med anledning av boken. Den senare intervju publiceras förmodligen i veckan som kommer, då jag är i Nepal, men jag kan nog få tag på tidningen när jag kommer hem.

En tredje intressant händelse är att en längtan efter att bilda en EFS-förening tycks finnas i Värnamo. I en mening är jag inte förvånad. Denna längtan behöver inte endast vara en besvikelse över sakernas tillstånd i pastoratet. Det är snarare en längtan efter frihet och fördjupning. Det är sunt. Eftersom jag alltmer tror på allmänkyrkliga husförsamlingar hälsar jag detta välkommet.

Den kände sociologen Rodney Stark har räknat på den numerära tillväxten i fornkyrkan. I hans resonemang hade Rom 450 000 invånare i början på 300-talet. Dryga 60 % hade blivit kristna, men inga kyrkbyggnader var på plats. De kristna var organiserade i husförsamlingar. Om en husförsamling bestod av låt säga 60 personer betyder det att Rom hade uppemot 5 000 församlingar när kyrkan blev statskyrka. Otroligt.

Jag använde samma beräkningsmetod för att räkna på Värnamo med sina 34 000 invånare. Dryga 60 % skulle vara kristna och kommunen skulle ha ungefär 350 husförsamlingar! Det du! Även om jag har svårt att tro att jag någonsin kommer att få uppleva något i närheten av det är det ändå en store framgång för Guds rike för varje liten gemenskap som blir till.

Nej, nu måste vi strax åka. Vi kommer hem söndagen den 17:e mars eller möjligen på måndagen. Då ska jag ge en liten rapport. Tills dess önskar jag dig allt gott.

i Jesus / Håkan