tisdag, februari 24, 2009

Vad är en församling?

Det är möjligt att frågan om att bilda nya föramlingar gått så långt att många inte bryr sig, många tycker att det är självklart och många tycker absolut inte. Där har vi dilemmat! För min del är det närmast en teologisk fråga. Nu fick jag en kommentar på min förra blogg om att bilda nya församlingar. Frågan var kanske given; ska vi omdefiniera begreppet församling eller ska vi ändra oss? Det beror naturligtvis på utgångspunkterna. Låt mig för att göra det kort visa på mina. Utgångspunkten är att Bibeln har företräde., Den är Kyrkans norm. I Bibel talar inte vare sig om någorn förening (enligt svensk lagstiftning) eller om någon kyrkokommun. Där betyder Kyrkan eller församlingen helt enkelt Guds utvalda eller församlade. Räcker inte det?

Jag är öppen för andra tolkningar, men jag tror att vi måste ta diskussionen. Detta betyder att om någon menar att församlingen är en förening eller kommun argumenterar jag emot detta. Om detta är definitionen menar jag att vi behöver göra om den. Jag ska inte behöva anpassa mig efter svensk lagstiftning för att vara en god kristen. Kristen är jag på Bibelns grund.

fredag, februari 20, 2009

Är det jag eller verkligheten som förändras?

Nu finns det mycket att blogga om. Jag tänker först på detta med att bilda nya församlingar, - en oerhört provocerande tanke för en sådan som mig. Men när vi nu tvingas omdefiniera begrepp som församling eller äktenskap och så vidare blir allt mycket enklare. Det behöver inte alls vara att gå vid sidan om ämnet eller att slilngra sig. Jag tror snarare att det är verkligheten som slingrar sig. För mig är Guds uppenbarelse i och genom Jesus Kristus den givna normen. Borde det inte vara det för varje kristen?

Jag skickade ett mail till Biskop Sven och tackade honom för hans inlägg i äktenskapsdebatten. Jag har inte fått något svar - ännu.

Imorgong reser KAri och jag till goda vänner, barn och barnbarn och sedan reser jag vidare till Stockholm för att sitta med på ett två-dagars styrelsemöte för Hela Människan. Jag ser fram emot det därför att det är skönt att vara ledig, träffa Victor och därför att det sker bra saker inom Hela Människan just nu.

onsdag, februari 18, 2009

Nya församlingar är nya gemenskaper

Bloggen har legat nere ett tag trots att det varit mycket att skriva om. Nu har jag fått ett par kommentarer och blir genast lite upplivad. Är det inte så, bortsett från denna blogg, att vi ofta är hopplöst passiva? Jag tänker till exempel på nya äktenskapslagen. Det är märkligt, men måste väl vara ett tecken på att församlingen inte riktigt lever. Den är i vartfall inte särskilt offensiv. Den verkar mest upptagen av sig själv och sin egen ångest. Nej, det får bli nya församlingar, det vill säga nya gemenskaper. Gemenskaper som i sin tur igår i andra gemenskaper, som ingår i Kristi Kyrka ...

Det finns många olika perspektiv som kan anläggas när vi talar om nya församlingar. De ska redovisas. Jag tror emellertid att vi har mycket att lära av Apostlagärningarna och de församlingar som är omvittnade i Nya Testamentet. Ja, faktiskt av den enda kyrkan sådan hon var fram till 1054 e Kr. Sedan blir det svårare. När jag talar om nya församlingar tänker jag först på att dess medlemmar ska ha Bibeln som norm. Sedan kan de ingå i olika lokala församlingar eller samfund. För egen del är jag glad över att stå i den allmänneliga tradition som varit rådande i Sverige sedan 1000-talet e Kr. Den som på lokalplanet är organiserad kring Ordet, Sakramenten och Ämbetet. Men i vår tid är det hemplanet som behöver leva upp och där gäller den egna viljan att följa Jesus. Det måste finnas en självständighet, en frivillighet rotad på basplanet hos de enskilda kristna gemenskaperna att vilja följa Jesus. Det går inte längre att skyll på biskoparna eller kyrkomötet. Vi måste själva bli ansvariga - på vår egen nivå är det fullt möjligt. Allt därutöver betraktar jag som bonus!

tisdag, februari 17, 2009

Nya församlingar?

Vad roligt att få en respons på bloggen. Det var länge sedan jag skrev något riktigt initierat och intressant. Jag är nog för feg eller är jag vis? Det finns mycket jag skulle kunna berätta känner jag som jag inte kan eller vill. Men här kommer några rader om att bilda nya församlingar, - apropå kommentaren på förra bloggen. Jag lutar mer och mer mot att vi ska göra det. Det finns två skäl till det. Det första skälet är att Svenska kyrkan knappast längre kan räknas som en kristen kyrka. Det andra skälet är att det är dags att omdefiniera begereppet församling. Församlingen är inte i första hand en juridisk term, utan en biblisk. Begreppet är en term på den kristna gemenskapen. Om dessa människor sedan går hit eller dit på söndagförmiddag är en helt anna fråga. Vi är nu i desperat behov av vad våra Bekännelseskrifter kallar de heligas samfund.

Men var lugn. De håller just nu på att växa fram.