onsdag, april 08, 2009

Ny definition av begreppet församlingen

Nu har jag fått en ny tanke i min brottningskamp med församlingsbegreppet. Tänk om jag kunde använda ordet församling som ett samlingsbegrepp (ungefär liktydigt med den lokala, det vill säga den ekumeniska församlingen)? Församlingen kunde då bestå av Svenska kyrkan, Missionskyrkan, Pingstkyrkan, kommuniteten och cellkyrkan. Var och en kunde sköta sitt så att säga men först tillsammans är vi församlingen. På det sättet har vi både närmat oss det bibliska begreppet och fört ekumeniken ett steg framåt genom att ställa alla nuvarande församlingar offside.

Jag vet varför jag aldrig tänkt på detta förut. Det beror på att jag har utgått från församlingen, i bestämd form. Jag har så att säga själv stått mitt i den och sedan försökt beskriva den. Det har säkert också varit så att dogmatiken låst läget och gjort att jag sett andra samfund utanför mitt eget.

Nu är jag bara spänd på att se om denna nya definition av församlingen håller på sikt.