torsdag, januari 13, 2022

Kulturministern (S) vill styra Svenska kyrkan

 Äntligen. Underbart och härligt. Nu vet vi. Vi behöver inte längre kritisera Svenska kyrkan för att försöka visa att den är politiskt styrd. Jag tycker uppriktigt sagt att det är väldigt bra. Vi har visserligen vetat det under decennier, ända sedan de lyckades knäcka ryggraden, det vill säga lyckades erövra och få bukt med det särskilda ämbetet. Sedan har det blivit tydligare allteftersom genom att skenbart skilja kyrkan från staten, införa demokrati, ta bort prästerna från biskopen och ställa dem under lokala politiker, byta ut alla bibelläsningar mot en sekulär översättning, införa ett könsneutralt och inkluderande språk, lägga ner mer än hälften av våra församlingar, förändra synen på äktenskapet, avskaffa missionen och öppna dörren för andra krafter, till exempel antisemitism och inte minst utan särskilt fylla den kristna tron med nytt innehåll. Men aldrig har det sagts eller erkänts som politiskt styrda beslut. Vad jag vet är det första gången som det från så högt officiellt håll som från en kulturminister erkänts och uttalats. 

Varför är jag då glad? 

Det finns ingen anledning att försöka be och arbeta för en förnyad kyrka. Den vill inte förnyas. Den vill inte se människor komma till tro. Det är i sig ingenting att glädja sig över, men jag slipper leva med kampen. Kyrkokampen får vi lämna till Gud Fader själv.

Men, och det är ett viktigt men, det finns ännu två skäl till glädje. Det första jag tänker på är att Svenska kyrkan består av människor som firar gudstjänst. Och även om många aldrig får höra evangelium eller hjälp med att vandra efter Anden är det samtidigt gott om folk som tillhör ELM, Kyrkliga förbundet, SSB, OAS-rörelsen, Missionsprovinsen, Svenska kyrkans fria synod, laestadianerna med flera och dessa kan nu bejaka sig själva med en större frimodighet. I ställer vara glada och tacksamma för att de har sitt sammanhang. 

Det andra jag tänker på är att svensk kristenhet nu på allvar behöver samarbeta. Vi behöver få sen en underjordisk, icke-statligt styrd kyrka med Jesus i centrum. Det kan förvisso ske i de olika sammanhang som finns och på många olika sätt, men inte längre egoistiskt. Vi behöver erkänna och bejaka alla våra bröder och systrar i tron. Här har vi många spännande utmaningar framöver.

Jag vill ha med en tredje tanke och det är den att Svenska kyrkan nu måste betraktas som ett missionsfält. I Sverige finns ungefär tio miljoner invånare, drygt hälften tillhör Svenska kyrkan, de flesta, nästan alla, är döpta och utgör en oerhörd potential. Men ofta behöver de ledas ut ifrån svenskkyrkliga sammanhang och in i kristna gemenskaper. 

När jag numera tänker på min älskade Svenska kyrkan ser jag den som en hedningarnas förgård. Den är eller vill vara en öppen folkkyrka där man kan gå in och tända ett ljus när livet blir besvärligt. Jag tycker det är bra, men det är en förgård. För den som vill lära känna Jesus rekommenderas andra sammanhang.


fredag, januari 07, 2022

Lite info för den intresserade

 

Kära vänner – skickar er en önskan om ett gott nytt år 2022.

 

Det är också en önskan om att gemenskapen St Filippus, Stockholm ska få fortsätta och därför skickar jag lite info.

Årets första högmässa firas på söndag som är 1 efter Trettondedag jul. Det blir kl 15.00 på Gotlandsgatan 46, Stockholm.

Den här informationen går till er som tidigare har kommit och som jag tror är intresserade plus några till.

Tanken är att kunna nå er med jämna mellanrum och därför får du gärna ge mig tips på fler intresserade personer

eller avboka fortsatt information.

För er som inte har varit med tidigare tar man T-banan till Skanstull, går ut den norra utgången.

Väl uppe går du över Götgatan, upp för trappen norr om gamla Södermalmskyrkan och så är du på Gotlandsgatan.

Vi har inte fått porttelefon att funka som vi vill, men från 14.45 står någon där. Om du missar den tiden kan du ringa.

Ringsignalen hörs upp och vi kan inte öppna, men kommer ner och öppnar.

Den andra informationen är predikoturerna som ser ut enligt nedan.

 

9 jan.             1 ef Trett.      Håkan Sunnliden                Gotlandsgatan 46, kl 15.00

23 jan.           3 ef Trett.      Jakob Okkels                      Gotlandsgatan 46, kl 15.00

6 febr.           Kyndels        Håkan Sunnliden                Gotlandsgatan 46, kl 15.00

20 feb.           Sexagesima   Niclas Olsson                     Gotlandsgatan 46, kl 15.00

6 mars           1 i fastan       Håkan Sunnliden                Gotlandsgatan 46, kl 15.00

20 mars         3 i fastan       Gabriel Skilling                  Gotlandsgatan 46, kl 15.00

2 april           Kyrkodag, mer info kommer                    Gotlandsgatan 46, kl 14.00–18.00

3 april            5 i fastan       Håkan Sunnliden                Gotlandsgatan 46, kl 15.00

 

En tredje och sista informationen är att de som kan möts på Gotlandsgatan varje måndag kl 18–20.

Då blir det bön, lovsång och samtal. De gånger jag är med firas också mässan kl 19, dvs 10/1, 7/2, 7/3 och 4/4

En kallelse med St Filippus är att ingen kristen ska behöva vara utan Guds ord och sakrament och att

St Filippus får vara en väg in i Kristi stora Kyrka.

 

fredag, december 31, 2021

Nyårsafton 2021

 I dag är det nyårsafton och jag har just läst en mycket läsvärd artikel i SvD, skriven av Ann Heberlein. Vill du läsa kan du klicka här. Ämnet "självmord" är djupt tragiskt, men det visar sig att de flesta självmorden sker just idag, på nyårsafton. Därför är artikeln så läsvärd. Ann Heberlein berättar att hon försökte ta sitt liv för på dagen tio års sedan och hon förklarar varför och vad som hände när hon överlevt. 

Nyår har aldrig varit någon stor dag för mig. Dagar kommer och dagar går. Ibland stannar jag upp för att meditera över vissa dagar, de stora helgdagarna som juldagen, påskdagen och pingstdagen. Men även andra dagar, främst jubileumsdagar, ibland minns jag kanske något helgon.

Året 2021 som om några timmar ligger bakom oss har varit innehållsrikt. Det slår mig att mycket av det jag varit med om har varit bra, - annat mindre bra. Men så inser jag hur viktigt tolkningen är.  På förmiddagen har jag jobbat med en kommentar till Filipperbrevet, det som ofta kallas Glädjens brev, eftersom just glädjen är ett genomgående. tema i brevet. Paulus sitter i fängelse när han skriver. Han kan inte göra någonting åt det, MEN han kan själv bestämma hur han ska förhålla sig till situationen. Han hade några år tidigare suttit i fängelse i Filippi tillsammans med Silas. Då hade de bett och lovprisat Gud som svarade med en jordbävning och med att dörrarna öppnades. Fångvaktaren kom till tro  tillsammans med hela sitt hushåll. Aposteln kunde finna sig i alla situationer eftersom han levde "i Kristus". Men vet du, det gör du och jag också.

Det bästa som har hänt mig alla år medräknade är mitt dop. Det var den dagen jag förenades med Jesus Kristus. Det var den dagen jag gick från mörker till ljus, från död till  liv. Det tog många år innan jag började ana vad det innebär. Jag kan fortfarande upptäcka och framför allt se följderna av mitt dop. Hur jag kläs av, men han förblir och växer i betydelse för mig. Det är vad jag önskar för var och en som är döpt. 

 


I juli månad döptes ett av våra barnbarn. Oh, vad jag önskar att hon blir bevarad i och växer i sitt dop. Det är inte alls någon självklarhet, lika lite för henne som för någon annan.  Självklart önskar jag detsamma för alla oss som är döpta.

I natt går vi ifrån år 2021 och in i 2022 efter Kristus. Det kan påminna oss om att vi redan har övergått från död till liv!

Ett riktigt gott nytt år 2022 önskar jag dig

PS Om du vet om någon som har det riktigt jobbigt i kväll, kanske du skulle skicka en hälsning och önska ett gott nytt år 2022? DS


fredag, december 24, 2021

Oss är en Frälsare född!!

Vill bara skicka dig en julhälsning. Det är julafton och nu börjar vi fira Kristi födelses fest.

Det är möjligt att det har med stigande ålder att göra, men jag uppskattar alltmer Guds människoblivande. Det är något alldeles oerhört att Gud föds för att försona oss med sig. Han lägger grunden för syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Det ofattbara blir på något sätt allt dyrbarare.


Låt oss aldrig tappa bort julens betydelse, särskilt inte under julen. Julen är inte bara en historisk händelse, en födelsedag bland andra utan den ger ditt och mitt liv den allra djupaste mening. Gud en Gud som kommer!

När tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.

Det är Guds hälsning till alla folk, en hälsning som på nytt också når det judiska folket. Klicka på länken och hör messianska bröder och systrar lovsjunga vår Gud!

https://www.youtube.com/watch?v=p5jX2G1hHtY

med önskan om en god jul och sedan ett gott nytt år 2022 !! 

fredag, december 17, 2021

Är det rätt att vaccinera sig?

Det hände sig att jag förra söndagen, den 3 advent, var på väckelsemöte. Nja, så skulle de kanske inte själva kalla det, men ändå. Enkel liturgi i tre delar. Först lovsång, sedan predikan och sluta med förbön. Enkelt, lättillgängligt och ett alldeles utmärkt komplement till söndagens mer traditionella och institutionaliserade gudstjänst, Högmässan inkluderad.

Först blev jag lite konfunderad av predikan. Det lät som om predikanten var emot vaccinering. Jag lyssnade lite extra noga eftersom jag just fått min tredje dos och eftersom man i vänsterkretsar säger sig vara emot vaccineringen eftersom den kan innehålla någon form av kontroll.

Nu var det inte riktigt så utan snart framkom att pastorn varnade för de kontrollsystem som inför i allt större utsträckning. Han varnade för att andra skulle bestämma hur du ska leva. Att friheten går förlorad. Då är det fara för en kristen som lever under en sekulär stat. 

När jag var tonåring och läste bibel för första gången minns jag hur eftertänksam jag blev när jag läste Johannes Uppenbarelse. Jag läste om vilddjurets märke och om skökan. Det var inte så sätt att ta till sig, men ju mer jag läste, bad och funderade, desto mer tyckte jag mig förstå. Jag förstod att i ändens tid skulle det bli ett stort avfall, också bland de kristna. "Surdegen", så som professorn Hugo Odeberg talade om den, skulle genomsyra kyrkan. Den politiskt styrda kyrkan skulle framstå som en sköka och i samarbete med staten tvinga de kristna till anpassning. De skulle märkas med siffra 666 och helt kontrolleras av Antikrist. Jag minns det ganska väl och så här i efterhand kan jag säga att jag fick informationen i från bibeln inte från någon udda predikant. Allt det där kom till mig när jag lyssnade på pastorn förra söndagen. 

Har pastorn rätt att vi ska vara vaksamma på tiden? Ja, det tror jag faktiskt. Det är klart att vi inte vet i vetenskaplig mening om vi lever i ändens tid, om Jesus kommer tillbaka inom de närmaste åren eller om hundra. Men tidstecknen liknar otvivelaktigt alltmer påtagligt vad bibeln talar om.

Kanske något att fundera över? Jo, jag är vaccinerad. Tre gånger.


lördag, december 11, 2021

Är Svenska kyrkan antisemitisk?

Kyrkomötets efterspel vad gäller beslutet att "lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina, även utifrån FN:s apartheidkonvention och romstadgans skrivningar om apartheid, i internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska förbundet" kan knappast ha undgått någon. 

Beslutet togs den 23 november 2021 och två dagar senare avslogs en motion om att kyrkan skulle uppmärksamma Förintelsens minnesdag. Den tänkande människan måste nu fråga sig om Svenska kyrkan är antisemitisk på riktigt?

Det som har skett har ytterligare skadat tilltron till det så kallade kyrkomötet. Det torde vara uppenbart för de flesta att detta är ett beslut som drivit igenom av fanatiker från (S) och kanske än mer från (C). (S) verkar mena att de inte ville detta, att det är ett missförstånd och att Palestina ska granskas lika mycket. Det är ganska genomskinligt. Varför skriver man då en motion som denna? Mig förefaller (C) vara mer skyldigt eftersom det inte tagit avstånd från beslutet utan Tisell (C) snarare försvarat det.

Fulspelet är uppenbart och blir än värre av att så många som 127 personer röstar igenom det. Jag har varit med tillräckligt länge för att se hur hur (S) och (C) röstar som en man. (S), Visk och öka röstade samfällt ja till motionen, medan (C) och POSK  var splittrade. Hos (C) röstade 19 ja och 10 nej. Hos POSK röstade 11 ja och 28 nej. Det visar att (C) och POSK var splittrade. Det inger ett visst hopp inför framtiden.

Media i stort har ställt sig frågan varför Svenska kyrkan blandar sig i utrikespolitiken? Eller när den talar om apartheid varför inte alla andra diktaturer i världen? Varför just Israel? Är Svenska kyrkan antisemitisk. Ja, det tror jag till dels. Det är ingen nyhet att Svenska kyrkan under många, många år ensidigt drivit denna linje hur beklagligt det än är. Judiska Centralrådet i Sverige menar att Svenska kyrkan har skadat relationerna till det judiska folket för lång tid framåt. Då finns det bara en sak jag hoppas på.

Jag hoppas att det judiska folket begriper att Svenska kyrkan och majoriteten av dess ledamöter inte representerar de kristna. Svenska kyrkan är ockuperad av partipolitiker och det vore en välgärning om alla som läser det här, inklusive det judiska folket, hjälpte oss att bekämpa kyrkopolitiken inom Svenska kyrkan. Jag tycker mig ana att vindarna börjat svänga något, men större svängningar behövs.

Är den kristna kyrkan antisemitisk? Nej verkligen inte, men den är i minoritet i vårt land. Det finns inte mycket som talar för förändringar inom Svenska kyrkan. Det skulle i så fall vara om ett systemskifte  kunde äga rum. För Gud är ingenting omöjligt och vi får be. Men vi behöver också arbeta!
 

lördag, november 27, 2021

Kyrkomötet, dag 4

 Det här inlägget blir både kort och sent. Dag 4 var i torsdags och idag är det lördag. Det finns en förklaring. På onsdagens kväll måste jag ha blivit matförgiftat eller om det var "bara" vanlig magsjuka. Jag vet inte, men jag kunde inte närvara alls på torsdagens förmiddag. På torsdagen samlades det nya kyrkomötet för första gången. Då gjordes alla möjliga val till olika poster. Jag är otroligt glad och tacksam för att Johan Munch, tidigare ordförande i Högsta domstolen, kunde omväljas som ordförande för Svenska kyrkans överklagandenämnd. Det fanns kyrkopolitiker som ville ha bort honom. Skälet skulle vara ålder. Munch är född 1943, men det misstänkta skälet är att han lyckades försvara Svenska kyrkans episkopala ordning när (S) ville köpa ut biskopen i Härnösand. Jag tror mig veta att vi kan tacka Frimodig kyrka för att han kunde väljas om. Allt annat hade förmodligen bara visat upp ett taskigt politiskt spel inför öppen ridå.

Nåja, nu är jag hemma igen och efter att ha vilat ett dygn ser jag att flera upprörts för beslutet att "lyfta frågan om att granska folkrätten i Israel och Palestina".  Det är underbart att också ärkebiskopen beklagar beslutet som (S) och (C) drev igenom. Jag hoppas innerligt att fel-beslutet kommer att kosta de båda politiska partierna rejält med förtroende. Det är förvisso så i en demokrati att man får prata och rösta fritt, men det stör mig att en så stor del av kyrkomötets ledamöter närmast är att betrakta som röstboskap. En ledande (S)-politiker räcker upp handen och strax räcker alla (S)-politiker upp handen. Många utan att ha en susning om kyrkans tro och liv. Måtte detta elände snart ta slut.

Vill ändå sluta med att säga att jag tycker bestämt att atmosfären i kyrkomötet har förändrats. Det är vänligare, mer ödmjukt och tydligt att (S) inte längre kan dominera på samma sätt som tidigare. De tappade en hel del i senaste kyrkovalet medan POSK gick fram. Det är kanske inte hela förklaringen, men en del. Jag skulle önska att vi opolitiska kunde hitta varandra bättre, komma överens och oftare besegra (S) och (C) i viktiga frågor.