fredag, maj 10, 2013

Mattias Fjellander

Det har inte hänt så mycket på den här bloggen senaste tiden, men jag har haft väldigt många uppslag. Så går det en dag eller två så faller de bort. Det gäller med andra ord att ligga i.

I går kom Kyrkans Tidning och jag bläddrade igenom den i vanlig ordning. Naturligtvis fastnade jag vid informationen om att Mattias Fjellander fick rätt i Arbetsdomstolen. Det var väntat att han skulle få rätt, allt annat hade varit ytterligare en skandal. För det är ingenting mindre än en skandal att han tvingades bort från Gnosjö. Och det var en skandal att kyrkoherden innan den nuvarande köptes ut.  Och det var en skandal att flera andra köptes ut. Och det var en skandal att vikarien efter förre kyrkoherden fick dubbla ersättningar ... Det var detta som Mattias avslöjade eftersom han kan läsa protokoll och förstå sig på vad som händer. Jag tror att de ansvariga i Gnosjö egentligen har kommit rätt billigt undan, liksom Svenska kyrkan i sin helhet. Det som har hänt har varit möjligt därför att många inom Svenska kyrkan fortfarande tror sig vara myndighetspersoner och därför att många kyrkopolitiker finner ett nöje i att, i sin okänslighet, utöva makt. Tyvärr är risken uppenbar att det  kommer att bli än värre när beslutet om de nya strukturerna verkställs. Låt säga om fem-tio år när endast en tredjedel av kyrkopolitikerna finns kvar och maktkoncentrationen ökat betydligt. Då när de gudstjänstfirande församlingarna inte har något att säga till om förutom så länge de säger ja till den offentliga Svenska kyrkan. Och när ekonomin gör att det blir viktigare att köpa ut kritiker och stänga kyrkbyggnader än att bygga kristna församlingar. Om det nu blir så.

När Mattias ärende kom till Arbetsdomstolen erkände arbetsgivarna direkt utan omsvep att de gjort fel. Det blir kanske billigare då. I vart fall slipper man en strid. Då är det bättre att betala, att erbjuda en peng och låta motståndaren bli den som är besvärlig. Nu är Mattias snäll så han bråkar inte utan finner sig i detta samt anser att ärendet inte behöver gå vidare till huvudförhandlingar. I stället får Arbetsdomstolen redan på en gång fattas sitt beslut, ett beslut jag ännu inte har tagit del av. Mattias får 150 000;- i skadestånd från Gnosjö församling och sedan ytterligare 100 000;- för utebliven lön. Mötet mellan parterna hölls den 22 april men än går det inte att läsa domen i sin helhet som publiceras här. Ärendet gick med andra ord aldrig till huvudförhandling. Däremot hände det att Mattias inte gick med på någon förlikning. De ville att han skulle skriva på ett papper, men det gjorde han inte. Han anser nämligen att Gnosjö församling agerat fel. En bön om förlåtelse hade kanske varit mer på sin plats i ett kristligt sammanhang.

Utöver denna kvarts miljon tvingas nu församlingen att betala ytterligare en miljon för att Mattias inte ska komma tillbaka den tjänst som är hans. Mattias har lidit, men frågan är om inte Gnosjö kommun har fått lida lika mycket genom all denna negativa publicitet. Tyvärr slutar knappast historien om dessa övergrepp här. De lär fortsätta om än på andra sätt. Det kan inte i längden vara rimligt att lägga så mycket pengar på utköp bara för att vissa politiker inte tycker om den kristna läran. Då är det bättre att de byter bana för sin fattiga karriär. Hade det inte varit billigare att be Mattias sluta "eftersom vi vill det"? Om makthavarna går över till en sådan strategi hoppas jag att många goda förkunnare, likt Mattias, har modet att säga ifrån.

När jag nu än en gång försökt mig på att hårt kritisera representanter för och delar av Svenska kyrkan vill jag  avsluta med att jag tror att Guds rike tjänar på detta. Guds Ande verkar nämligen som bäst där korset reses, det vill säga när kristna människor förtalas, förföljs eller köps ut. Men även om det kommer Guds rike till godo rättfärdigar det inte de ansvariga i Gnosjö församling. Det är bara ytterligare ett tecken på att Svenska kyrkan och Kristi kyrka inte längre går i takt. 

Inga kommentarer: